– Ta tilbake fiskekvotene

Kystfiskarlaget i Finnmark krever at staten tilbakefører fiksekvotene til Finnmark. I dag kontrollerer Aker Seafoods trålere en tredjedel av kvotene.

Fisketråler

TA TILBAKE: Kystfiskarlaget i Finnmark vil ha fiskekvotene tilbake til fiskerne i Finnmark. Illustrasjonsbilde.

Foto: ARKIV / Scanpix

Ifølge tall fra en undersøkelse som Fiskeribladet har gjennomført, er det fiskere fra Ålesund i Møre og Romsdal som henter en tredjedel av fangsten i Finnmark.

– For landsdelen har det helt tydelige konsekvenser, mener leder for Kystfiskarlaget i Finnmark, Arne Pedersen.

Han mener at det er en uheldig utvikling at interesser utenfor fylket får rå over resursene.

– Det svekker mulighetene for arbeid og inntekt i Finnmark, sier Pedersen.

Negativ utvikling

Kystfiskarlaget mener at fiskerne i Finnmark blir fratatt rettigheter og muligheten for å styre næringen.

– Vi ser at industriplasser i Finnmark mister råstoff til produksjonen og næringen blir dermed svakere i konkurransen, sier Pedersen.

Kystfiskarlaget mener at det haster med å få tilbakeført kvotene til fiskere i Finnmark.

Bivdi er navnet på den sjøsamiske fiskeriorganisasjonen, og de mener at kystfiskeutvalgets forslag har vært tydelig på hvordan dette problemet kan løses.

Kystfiskeutvalget har foreslått en lovfestet fiskerett til folk bosatt ved fjordene og langs kysten Finnmark og Nord-Troms.

– Det er den beste løsningen for oss, sier sekretær for organisasjonen, Sigvald Persen.

Sametinget ønsket at ordlyden "historiske rettigheter "skulle nedfelles i lovteksten, men det forslag fikk imidlertid ikke medhold av regjeringen .


Oanehaččat

  • Dorvoohccit divrasat Norgii

    Go hivvodagaid mielde bohtet báhtareaddjit Norgii, de sáhttá dát máksit 50 miljárda kruvnno boahtte vihtta jagi. Dan logai stádaministtar Erna Solberg, go son otne beaivet čilgii Stuorradiggái makkár hástalusaid báhtareaddjidilli dagaha. Son danne almmuhii ahte dorvoohcciid almmolaš ortnegat dál galget vuđolaččat guorahallot dainna ulbmilin ahte geahpedit goluid maid dát mielddisbuktá.

På forsiden av NRK Sápmi nå