Bare to bjørner skutt i fjor

I fjor ble det bare skutt to bjørner i Norge av en kvote på 27 bjørner.
 

Seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning sier årsaken til det lave uttaket er at det var få bjørner i jaktområdene.

I fjor registrerte Direktoratet for naturforvaltning 151 bjørner i Norge, men det ble kun registrert 38 bjørner i områder det var lov å jakte på bjørn.

Lisenskvoten for år 2011 var totalt 27 bjørner, men bare to bjørner ble skutt. En hannbjørn ble skutt i Finnmark, mens en binne ble felt i Troms.
 

 

Oanehaččat

  • Ii soaitte beassat Olympiagilvvuide

    Deanu heaibunsearvvi Signe Marie Fidje-Store ii dattetge oro beassamin olympiagilvvuide. Olympiatoppen almmuhii eske dan álgo 19 oasseváldi. Ii nubbi davvi-Norgalaš Susann Bjørnsen ge beassan álgojovkui. Son lea ges nagodan vuodjangáibádusa. Guktuin lea gal ođđa vejolašvuohta beassat gilvvuide boahtte mánu gaskamuttus, go dalle mearridit daid earáid geat besset mielde.

Laster Twitter-innhold