Samiske aviser slås sammen

De samiske avisene Min Áigi og Áššu ønsker å bli til én avis.

Avis-sammenslåing

På en pressekonferanse i Karasjok ble avisnyheten presentert. Fra venstre ser vi Áššu-redaktør Ante Bals, Áššu-styreleder Tore Weraas, Min Aigi-styreleder Magne Svineng og redaktør Svein Nordsletta.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

- Målet er å komme ut på samisk hver dag. Derfor er sammenslåing den beste og eneste muligheten. Etter vår mening er det ikke realistisk med to samiskspråklige daglige aviser, sier styreleder i Min Áigi, Magne Svineng. 

Meningen er at den nye avisen etter hvert skal bli en daglig nyhetsavis på samisk.

FD og Altaposten eiere

Finnmark Dagblad eier Min Aigi i Karasjok. Áššu som kommer ut i Kautokeino, eies av Altaposten. De to eierne skal ha 2/3 (66%) av aksjene. De øvrige eierne skal ha 33%.

Den nye samiske avisen skal ha kontorer både i Karasjok og Kautokeino. 

- Det blir billigere å produsere en slik avis, sier Svineng.

Kommer ut neste år

Han sier den nye avisen vil komme ut i løpet av neste år.

- Vi er avhengig av tilskudd fra Kulturdepartementet, og vi vet mer når statsbudsjettet presenteres i høst.

Magne Svineng opplyser at den nye avisen vil starte jakten på en ny redaktør.

- Hva avisen skal hete har vi ikke tatt stilling til. Vi ber om forslag fra våre lesere, sier han.

Lite opplag

Både Min Áigi og  Áššu ble stiftet i 1993. Dette skjedde etter konkursen til avisen Sámi Áigi.

Opplaget til Min Áigi er på 1200 aviser, mens Áššu har et opplag på 1100.

 

Oanehaččat

  • Sávzalohku stuorru Norggas

    Sávzalohku stuorru Norggas ja dat dahká ahte boanddat farga sáhttet buvttadit doarvái lábbábierggu Norgga ostiide, čállá Nationen neahttabáiki. Muhto ealáhusa olbmot ballet ahte šaddá menddo olu sávzzabiergu. Ođđa logut čájehit ahte lábbábiergováili dál lea unnon 400:in tonnain ja sii leat nákcen beliin lasihit biergohivvodaga.

  • Čuvvot dárkilit mánáidgárddi mánáid

    Eai leat fuobmán šat eambo mánáid geaidda E-coli lea njommon Báhpajávrri mánáidgárddis Romssas. Bearjadaga almmuhedje ahte viđa mánnái sáhttá dát čoallebakteriija njommon. Dál lea álbmotdearvvašvuođainstituhtta dutkamin iskosiid. Romssa gieldda doaibmi Njammonáiddastahttindoavttir Inger Hilde Trandem lohká ahte sii dárkilit čuvvot dán mánáidgárddi mánáid dearvvašvuođa.

På forsiden av NRK Sápmi nå