Arctic Gold aksjen falt i verdi

Dagen etter at vedtaket fra Kautokeino kommunestyre ble kjent, om søknaden til det svenske selskapet Arctic Gold AB, falt verdien i selskapet.

Bidjovággi og Lars-Åke Claesson
Foto: Montasje / NRK

Kommunestyret i Kautokeino behandlet det svenske gruveselskapet Arctic Gold sine planer torsdag i forrige uke, for gjenåpningen av den gamle gruven i Bidjovággi.

Dersom kommunepolitikerne hadde sagt ja til planene, ville det blitt iverksatt en konsekvensutredning av gruvevirksomheten.

Høyt oppe før meldingen

Torsdag 26. april ble denne aksjen handlet for mellom 3,5 og 3,67 svenske kroner, mens den fredag 27. april var oppe i hele 3,88 svenske kroner, før pressemeldingen om Biedjovággi kom.

Fredag i forrige uke sendte Arctic Gold AB ut en pressemelding om at Kautokeino kommune avviser behandlingen av Arctic Gold sitt planprogram for Biedjovággi, i Kautokeino.

Dette førte til at denne aksjen falt ned til tre svenske kroner, og mandag denne uken var åpningskursen nede i 2,29 svenske kroner for hver Arctic Gold AB aksje.

Torsdag var sluttkursen på denne aksjen på 2,80 svenske kroner.

Falt mye i verdi

Det er nesten 10,8 millioner Arctic Gold AB aksjer, som vil si at aksjeverdien i selskapet på det høyeste fredag i forrige uke var på nesten 42 millioner svenske kroner, før verdien i selskapet på slutten av samme dag falt til ca. 32, 4 millioner svenske kroner. Det var ned nesten 10 millioner svenske kroner ned samme dag, et fall i verdi på nærmere 25 prosent.

Fredag morgen ligger Arctic Gold AB aksjen på 2,89 svenske kroner, som vil si at aksjeverdien i selskapet er på ca. 31 millioner svenske kroner.

Opp ved gode meldinger

De dagene det svenske selskapet hat lagt frem gode tall om letevirksomheten i Biedjovággi i Kautokeino, i Finnmark, har aksjeverdien som oftest steget.

Arctic Gold AB aksjen, ARCT, handles på NASDAQOMX First North.

– Det er ikke uventet at aksjen går ned ved dårlige meldinger, men det er helt klart at vi gikk mye ned etter det vedtaket som kom fra Kautokeino kommunestyre i forrige uke, sier administrerende direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold AB.

Han ønsker ikke å si så mye om hvilke vei han tror aksjen vil gå i fremtiden, men forklarer at selskapet jobber med å se på gyldigheten av kommunestyrevedtaket fra Kautokeino.

Aksjeholdere i Arctic Gold AB

10 største eiere i Arctic Gold AB:

Aksjer

Prosent av aksjene

M.ELSASSER & CIE AG

1 300 000

12,06 %
 

TORD CEDERLUND

   962 873

8,93 %
 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,
AVANZA PENSION

   934 064

8,67 %
 

PROPERTY DYNAMICS AB

   600 000

5,57 %
 

M2 CAPITAL MANAGEMENT AB

   528 811

4,91 %

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN

   306 250

2,84 %
 

TJ JUNIOR AB

   300 000

2,78 %
 

OSCARSON UTBILDNING AKTIEBOLAG

   228 685

2,12 %
 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

   220 817

2,05 %

HJORTH, JAN 204 447

   204 447

1,90 %
 

Sum de 10 største:

5 585 947

51,82 %


 

Øvrige:

5 193 039

48,18 %
 

Totalt:

10 778 986

100,00 %


Oanehaččat

  • Eai beasa šat sáddet OL-gilvvuid

    Suomabeale YLE riikasáddagat leat mássan vuoigatvuođaid saddet OL-gilvvuid jagis 2018:is gitta 2024:i rádjai. Danin go Eurosporta tv-kanála lea oastán daid vuoigatvuođaid. Eurosporta lea oastán vuoigatvuođaid saddet sihke dalve ja gease OL-gilvvuid. Yle valáštallan jođiheaddji Poikkinen lea behtton, go su mielas lea dehálaš ahte OL-gilvvut galggašedje boahtteáiggis oidnot nuvttá kanálain Suomas maiddai, ja son áigu Váidit ášši YLE:i.

  • Čiegusvuohta ođđa Nils Gaup-filmmas

    Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit háliidit ruhtadit ođđa vejolaš Nils Gaup-filmma. – Filmmas galget leat dráma ja ráhkisvuohta, earret eará gullevaš mongolalaš musihkkárii ja Mari Boinii. Nu čállá mánusčálli Torkel Snellingen breavas maid lea sádden Sámediggái. Kiinnálaš filbmaruhtadeaddjit galget leat galledan Davvi-Norgga oktan Sámedikkiin. – Lea gal menddo árrat muitalit nu hirbmat olu almmolaččat dás, dadjá Snellingen NRK:i. Ii leat lihkostuvvan oažžut Nils Gaup ságaide.

På forsiden av NRK Sápmi nå