App med samiske snø- og vinterord

Samisk er et av verdens rikeste språk når det gjelder ord som beskriver snø, is og vinter. Nå kan du lære dette via mobiltelefonen din.
 

Appen heter egentlig «Spilddis bivlii», men du finner den på App Store bare ved å søke på «Sápmi».

Utviklerne av den språklige plattformen er Deanu Giellagáddi - Tana samiske språksenter og selve programmet er produsert av Arc Giraff.

Arc et nasjonalt reklame- og teknologiselskap, som leverer nettsider, design, digitale løsninger og konsulenttjenester til kunder over hele landet.

 

Oanehaččat

  • Illástii dušše mánáid mat luhtte su

    Mánáidgárddebargi gii lea áššáskuhtton illástan seksuálalaččat 17 mánáidgárdemáná Romssas, čilgii Davvi-Romssa diggegottis otne ahte mánáid gean son seksuálalaččat illástii ledje dat, geat ledje odjon ja luhtte sutnje nu ahte sin de lei álki geavahit. Son mieđiha iežas sivalažžan 23 áššáskuhttinčuoggás oktiibuot 26 čuoggás.