App med samiske snø- og vinterord

Samisk er et av verdens rikeste språk når det gjelder ord som beskriver snø, is og vinter. Nå kan du lære dette via mobiltelefonen din.
 

Appen heter egentlig «Spilddis bivlii», men du finner den på App Store bare ved å søke på «Sápmi».

Utviklerne av den språklige plattformen er Deanu Giellagáddi - Tana samiske språksenter og selve programmet er produsert av Arc Giraff.

Arc et nasjonalt reklame- og teknologiselskap, som leverer nettsider, design, digitale løsninger og konsulenttjenester til kunder over hele landet.

 

Oanehaččat

  • Ii soaitte beassat Olympiagilvvuide

    Deanu heaibunsearvvi Signe Marie Fidje-Store ii dattetge oro beassamin olympiagilvvuide. Olympiatoppen almmuhii eske dan álgo 19 oasseváldi. Ii nubbi davvi-Norgalaš Susann Bjørnsen ge beassan álgojovkui. Son lea ges nagodan vuodjangáibádusa. Guktuin lea gal ođđa vejolašvuohta beassat gilvvuide boahtte mánu gaskamuttus, go dalle mearridit daid earáid geat besset mielde.

Laster Twitter-innhold