– Smuk-familien er ikke velkommen i Sør-Varanger

Leder i Sør-Varanger Ap, Lena Bergeng, fastholder lokalpartiets erklæring – om at Smuk-familien ikke er velkommen i hennes kommune.

Nesseby-reineiere

Deler av Smuk-familien og deres advokat, utenfor Indre Finnmark Tingrett – i forbindelse med rettsaken om reinbeiteområder i Sør-Varanger.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder og nestleder i Sør-Varanger Arbeiderparti, Lena Bergeng og Leif Astor Bakken, kom nylig med uttalelsene mot Smuk-familien i Sør-Varanger Avis (ekstern lenke).

Sør-Varanger Ap har engasjert seg i den pågående rettsstriden og reinbeitekonflikten i deres kommune. Lokalpartiet går nærmest til frontalangrep mot Smuk-familien.

Men Lena Bergeng (Ap) beklager hvis uttalelsene i lokalavisa, kan ha fått enkeltindivider fra Smuk-familien til å føle seg uvelkommen – som fast bosatt i kommunen.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen)

- Smukfamilien er ikke velkommen i Sør-Varanger

Faksimile fra Sør-Varanger Avis – tirsdag 3. april 2012. F.v nestleder i Sør-Varanger Ap, Leif Astor Bakken og leder Lena Bergeng.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Ser ut som at jeg må flytte

NRK har vært i kontakt med en av de fast bosatte Smuk-medlemmene i Sør-Varanger. Vedkommende ønsker ikke å stille til intervju – eller identifiseres.

Men NRK har fått tillatelse til å gjengi vedkommendes kommentarer angående uttalelsene fra Sør-Varanger Ap.

Vedkommende skriver (med NRKs uthevelser):

«Hvis slekta æ tilhører skulle vinne saken som har pågått i Indre-Finnmark tingrett, så ser det ut som at æ må pakke lekan å flytte fra Sør-Varanger kommune.

For ifølge Sør-Varanger Arbeiderparti så e ikke "vi" velkommen i kommunen mer hvis saken går i min slekt sin favør.»

– Satser på at noen har vært feilsitert, legger vedkommende til.

Beklager «spissformulering»

Leder i Sør-Varanger Ap, Lena Bergeng, sier at uttalelsene fra henne og nestleder Leif Astor Bakken, ikke er rettet mot alle som heter «Smuk».

Bergeng hevder det ikke har vært meningen å erklære egne fastboende for uvelkomne til Sør-Varanger.

– Det må vi jo da bare beklage at det ble litt spissformulert på den måten – de er overhodet ikke uvelkommen her, sier Lena Bergeng (Ap).

Men hun bekrefter at hun og nestlederen er sitert korrekt i oppslaget i Sør-Varanger Avis.

Lena Bergeng vil understreke at uttalelsene fra Sør-Varanger Ap er rettet mot den delen av Smuk-familien – som er aktive deltagere i den pågående rettskonflikten, om reinbeiteområder i kommunen.

Hør leder i Sør-Varanger Ap, Lena Bergeng, her:

Vil ta rettsdom til etterretning

Lena Bergeng (Ap) sier videre at målet med uttalelsene var å erklære støtte til de lokale Magga- og Kalliainen-familiene, som er fast bosatte i Sør-Varanger.

– Hvor vanlig er det at et lokalparti i så sterke ordlag, går ut og kommenterer en pågående reindriftsrettsak?

Hvor vanlig det er vet jeg ikke, men vi ønsker å støtte de utøverene i vår kommune som er berørt av dette, svarer Bergeng.

– Dersom Smuk-familien skulle vinne rettsaken om reinbeiteområdene i Sør-Varanger – hvordan vil Sør-Varanger Ap forholde seg til det?

– Da må vi jo bare forholde oss til det, hvis det blir en rettskraftig dom. Det er rettsapparatet som avgjør det. Så det må vi jo da bare ta til etterretning.

– Men Smuk'ene vil ikke være velkommen i Sør-Varanger for deres del?

– Nei, det har vi vel kanskje svart på, svarer Lena Bergeng – etter en liten tenkepause

– Vi bryr oss ikke om sånt tøv

Odd Erling Smuk

Reineier Odd Erling Smuk, bosatt i Nesseby kommune.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reineier og part i den nevnte reinbeiterettsaken, Odd Erling Smuk, er ikke bosatt i Sør-Varanger – men i Nesseby.

Men han uttaler på vegne av de rettsstridende Smuk-familiemedlemmene, at de ikke lar seg bekymre av uttalelsene fra Sør-Varanger Ap.

– Vi bryr oss ikke om slikt – om følelser og sånt. Dette dreier seg om rettigheter, sier Odd Erling Smuk i en kort kommentar.

Har ryggdekning fra egne rekker

Ap-leder i Sør-Varanger Lena Bergeng hevder at hun har lokalpartiets støtte, i forbindelse med de skarpe uttalelsene mot Smuk-familien.

– Vi har hatt saken oppe til drøfting i styret, bekrefter Bergeng.

Men Lena Bergeng informerer om at Egil Kallianen, som tilhører en av de rettstridende familiene i reinbeitekonflikten, ikke har vært med på lokalpartiets styremøtebehandling av saken – nettopp fordi han er part i rettssaken.


Oanehaččat

  • Heajos luossabivdologut

    Bivdologut cájehit ahte Álttá-eanus goddojuvvui unnán guolli ovdal mihcamárađaid vaikko lei nuvttá bivdu, nu čállá Altaposten. – Son ii čiegat ahte sii fertejit dárkileappot guorahallat dáid heajos bivdologuid, muhto lea ain menddo árrat dadjat ahte álggahit go makkárge doaibmabijut Álttá eanu várás, nu dadjá Álttá Laksefiskeri Interessentskap beaivválaš hoavda, Tor Erland Nilsen áviisii.

  • Dáhttu čavget turistabivddu

    Nordlándda guolástussearvi dáhttu eiseválddiid čavget turistabivddu njuolggadusaid. Diibmá turisttat geahččaledje sibirdit vihtta ja bealle tonna guoli olggos Norggas. Guolástussearvi dáhtošii earret eará sierra eriid turistabivddu várás, ja ahte geatnegahttojuvvojit dieđihit man olu leat goddán nie movt ámmátguolásteaddjit fertejit dahkat, čilge Norlándda guolástussearvvi jođiheaddji Hilma Olav Sivertsen.

På forsiden av NRK Sápmi nå