– Ødelegger for det samiske

– Norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk føler at samisk kompetanse er truet av norske forlag.

Foto: Scanpix/AP

Det store norske forlaget Aschehoug er med i samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Lederen for det samiske forlaget Čálliid Lágádus, John Trygve Solbakk, mener norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

– Vi får unødige konkurrenter på markedet, la de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

Det norske forlaget skal innen året er omme, gjøre ferdig læreverket i matematikk for hele ungdomstrinnet, forteller forlagssjef i Aschehoug, Reidunn Guldal.

– Nå har vi vurdert det sånn at vi kunne legge inn arbeid på matematikk, og det er en utlysning nå på naturfag, som vi også kan bidra med, sier Guldal.

Hør saken her:

Oanehaččat

  • Oapmahaččat guoddalit duomu

    Hánsa Korpi-rohki oapmahaččat leat dál mearridan ahte áigot guoddalit Suoma hoavvariektái. Ohcejohkalaš, Hánsa Korpi, goddojuvvui niibbiin golggotmánus diibmá. 31-jahkásaš almmái gii gottii su, dubmehalai 12 jagi giddagassii. Oapmahaččat leat duhtameahttumat duomuin, ja danin guoddalit duomu. Sis lea golbma vahku áigemearri dieđihit guoddaleami hoavvariektái. Dáid muitala YLE Sápmi.

  • Ráppár «Amoc» ođđa dokumentáras

    Dokumentáradahkki, Inger-Mari Aikio, lea dáid beivviid gárvvisteamen ođđa dokumentára anársámi ráppáriin, Mikkâl Antti «Amoc »Morottajain. Dokumentára mas lea namma «Amoc – vuosmuš», muitala Morottaja artistaeallima birra – ja mo anársámegánda lea musihkainis ovddidan iežas áitojuvvon eatnigiela. Filmmas lea vuosttaščájáhus Riddu Riđđu-festiválas dán geasi. Dáid muitala YLE Sápmi.

På forsiden av NRK Sápmi nå