– Ødelegger for det samiske

– Norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk føler at samisk kompetanse er truet av norske forlag.

Foto: Scanpix/AP

Det store norske forlaget Aschehoug er med i samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Lederen for det samiske forlaget Čálliid Lágádus, John Trygve Solbakk, mener norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

– Vi får unødige konkurrenter på markedet, la de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

Det norske forlaget skal innen året er omme, gjøre ferdig læreverket i matematikk for hele ungdomstrinnet, forteller forlagssjef i Aschehoug, Reidunn Guldal.

– Nå har vi vurdert det sånn at vi kunne legge inn arbeid på matematikk, og det er en utlysning nå på naturfag, som vi også kan bidra med, sier Guldal.

Hør saken her:

Oanehaččat

  • Presideantta arresterejuvvon

    Guatemala presideanta Otto Perez Molina, lea geassádan presideantan maŋŋel go áššáskuhttineiseváldi sáddii arresterengohččuma sutnje, korrupšuvnna dihte. Dát geavvá maŋŋel go našunálaparlameanta mearridii ikte váldit Pereza immunitehta. Perez navdojuvvo leat leamaš jođiheaddjin go lea leamaš korrupšuvdna Guatemala Duollodoaimmahagas. Perez lea leamaš presideanta 2012 rájes ja son hilgu dáid čuoččuhusaid.

På forsiden av NRK Sápmi nå