– Ødelegger for det samiske

– Norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk føler at samisk kompetanse er truet av norske forlag.

Foto: Scanpix/AP

Det store norske forlaget Aschehoug er med i samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Lederen for det samiske forlaget Čálliid Lágádus, John Trygve Solbakk, mener norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

– Vi får unødige konkurrenter på markedet, la de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

Det norske forlaget skal innen året er omme, gjøre ferdig læreverket i matematikk for hele ungdomstrinnet, forteller forlagssjef i Aschehoug, Reidunn Guldal.

– Nå har vi vurdert det sånn at vi kunne legge inn arbeid på matematikk, og det er en utlysning nå på naturfag, som vi også kan bidra med, sier Guldal.

Hør saken her:

Oanehaččat

  • Berrejit sáhttit giddet rájáid

    Norga berre sáhttit giddet Ruoššaráji Kirkonjárggas daid áigodagaid go bohtet olu dorvoohccit, ja Giddenváldi berre addot politiijameaštárii. Oaivvilda Davvi-Norgga Finnmárku politiijameašttir Ellen Katrine Hætta. Finnmárku politiijaguovlu doarju maid evttohusa rievdadit Olgoriikalaččaidlága vai sáhttet biehttalit dorvoohcciid boahtimis Norgii.

  • Cegget Sámi muitomearkka gávpogii

    Troandima gielda háliida cegget Sámi muitomearkka gávpogii. Dát galgá leat muitomearkan dan 20 sápmelažžii, geat soađiáigge báhtaredje Troandimii ja jápme dohko, ja hávdáduvvojedje Stavne kirkogárdái. Gielddadirektevra Ola By Rise lohká alddiineaset áigumuš cegget muitomearkka sámi 100 jagi ávvudoaluide mat leat boahtte jagi. Dalle lea čuođi jagi áigi go sámi vuosttaš riikkačoahkkin dollojuvvui Troandimis govvamánu 6. beaivve 1917.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå