73 biler kontrollert i Hammerfest

Utrykkningspolitiet(UP) kontrollerte verneutstyr, bruk av mobiltelefon under kjøring og promille.

Tilsammen ble 73 kjøretøy kontrollert i Hammerfest, Vest-Finnmark.

Åtte bilførere ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte og manglende dokumenter.

To personer fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

18 kjøretøy kontrollert i Alta

I Alta var det kun en bilfører som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen.

Oanehaččat

  • Mielas ásahit sámi ealáhusbirrasii

    Finnmárkku Fylkkagielda lea mielas ásahit sámi ealáhusbirrasa Sis-Finnmárkui. Dat lea čielggas maŋŋel go fylkalávdegoddi ovttajienalaččat juolludii 340.000 kruvnnu aitto ásahuvvon Sámi ealáhusbirrasii. Deanu váldokantuvra doaibmá Deanu ja Unjárgga oktasaš kantuvran. Maiddái áigot Kárášjohkii ja Porsáŋgui ásahit kánturdoaimma.

Laster Twitter-innhold