73 biler kontrollert i Hammerfest

Utrykkningspolitiet(UP) kontrollerte verneutstyr, bruk av mobiltelefon under kjøring og promille.

Tilsammen ble 73 kjøretøy kontrollert i Hammerfest, Vest-Finnmark.

Åtte bilførere ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte og manglende dokumenter.

To personer fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

18 kjøretøy kontrollert i Alta

I Alta var det kun en bilfører som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen.

Oanehaččat

  • Riikaviidosaš debáhtta Kárášjogas

    Otne diibmu 21.30 eahkedis lea riikaviidosaš debáhtta NRK 1, mii lágiduvvo Kárášjogas. Lea stuorra dáhpáhus sámis go NRK boahtá profešunealla teaman. Leat sihke riikkapolitihkkárat, báikkálaš ja fylkkapolitihkkárat geat digaštallet, fáddá lea dearvvašvuohta. Ođasdoaimmahus hoavda Ann-Irene Buljo sávvá ollu gávttehasaid boahtit Studio Sápmi.

På forsiden av NRK Sápmi nå