73 biler kontrollert i Hammerfest

Utrykkningspolitiet(UP) kontrollerte verneutstyr, bruk av mobiltelefon under kjøring og promille.

Tilsammen ble 73 kjøretøy kontrollert i Hammerfest, Vest-Finnmark.

Åtte bilførere ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte og manglende dokumenter.

To personer fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

18 kjøretøy kontrollert i Alta

I Alta var det kun en bilfører som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen.

Oanehaččat

  • Stáhtabušeahtta ja sámeskuvla

    Ráđđehusbellodagain, Olgežis ja Ovddádusbellodagas ja ráđđehusa doarjjabellodagain Gurutbellodagas ja Risttálaš Álbmotbellodagas lea maŋimus áigemearri soahpat reviderejuvvon stáhtabušeahta šiehtadallamiid ovdal diibmu golmmas odná maŋŋelgaskabeaivvi.
    Vuordimis čielgá dalle leatgo doarjjabellodagat nagodan váikkuhit bušeahtameannudeami nu ahte Gaska-Norgga Sámeskuvlli juolluduvvo doaibmadoarjja.

Laster Twitter-innhold