73 biler kontrollert i Hammerfest

Utrykkningspolitiet(UP) kontrollerte verneutstyr, bruk av mobiltelefon under kjøring og promille.

Tilsammen ble 73 kjøretøy kontrollert i Hammerfest, Vest-Finnmark.

Åtte bilførere ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte og manglende dokumenter.

To personer fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

18 kjøretøy kontrollert i Alta

I Alta var det kun en bilfører som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen.

Oanehaččat

  • Meahccebuollin áitá eamiálbmogiid

    Stuorra meahccebuollin mii dál lea Alberta provinssas Kanádas áitá First Nations servodaga Edmonton gávpoga oarjjabealde. Alexis Nakota Sioux Nation bivdá dál sáddet eambbo dollačákadeaddjiid veahkehit čáskadit dolaid, seammásgo ássit dál ráhkkanit eváhkueret. – Dáppe buollá jođánit, muhto mii eat dieđe man stuorra guovllus lea sáhka, čilge Alexis Nation sáhkaolmmoš Trish Roth.

Laster Twitter-innhold