73 biler kontrollert i Hammerfest

Utrykkningspolitiet(UP) kontrollerte verneutstyr, bruk av mobiltelefon under kjøring og promille.

Tilsammen ble 73 kjøretøy kontrollert i Hammerfest, Vest-Finnmark.

Åtte bilførere ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte og manglende dokumenter.

To personer fikk forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

18 kjøretøy kontrollert i Alta

I Alta var det kun en bilfører som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt over fartsgrensen.

Oanehaččat

  • Dorvoohccit divrasat Norgii

    Go hivvodagaid mielde bohtet báhtareaddjit Norgii, de sáhttá dát máksit 50 miljárda kruvnno boahtte vihtta jagi. Dan logai stádaministtar Erna Solberg, go son otne beaivet čilgii Stuorradiggái makkár hástalusaid báhtareaddjidilli dagaha. Son danne almmuhii ahte dorvoohcciid almmolaš ortnegat dál galget vuđolaččat guorahallot dainna ulbmilin ahte geahpedit goluid maid dát mielddisbuktá.

På forsiden av NRK Sápmi nå