17 millioner kuttes i Karasjok

Et enstemmig kommunestyre vedtok i går å stramme budsjettet med 17 millioner kroner.

Kommunestyret i Karasjok

Kommunestyret i Karasjok jobber hardt for å få endene til å møtes.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Anne Torill Eriksen Balto (Sp) som nå styrer i mindretall, måtte til slutt støtte Arbeiderpartiets forslag til kutt i budsjettet for 2012.

– Jeg er ikke så opptatt av å vinne saker, men av at beslutningene som fattes skal være best mulig for befolkningen, sa Balto etter kommunestyremøtet.

Solveig Boine Nikkinen og Anne Toril Erksen Balto

Det er varaordfører Solveig Boine Nikkinen (Ap) som har flertallet bak seg. Ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp) må lydig følge flertallets vedtak, etter at det ble brudd mellom Ap og Sp i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etter møtet var varaordfører Silveig Boine Nikkinen fornøyd med at deres forslag fikk gjennomslag.

– Jeg vil ikke si at befolkningen ikke vil merke noe til kuttene i budsjettet, men både kulturskolen, svømmebassenget og slalombakken er noe av det som kommer til å bestå, sier Nikkinen.

Nikkinen sier at de ikke kommer til å legge ned noen av de eksisterende tilbudene. Det er heller snakk om å kanskje redusere noen tilbud, og de vil også gå gjennom egne rutiner og omdisponere ressurser.

Ordføreren styrer i mindretall etter at Ap trakk seg fra samarbeidet. Opposisjonen har dannet et nytt flertall på 13 representanter, som består av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Árja, Samefolkets parti og Karasjok lista.

Hør saken her:

Oanehaččat

  • Ođđa guollevuostáiválddahat

    Unjárgga gielda ja Norway Seafoods AS fitnodat leat boahtan ovtta oaivilii ođđa soahpamušain logi jahkái. Dáinná lágiin, sáhttet ođđa guollevuostáiválddahaga huksema plánát ollášuvvot. Plánejuvvon vistti šattášii sulli 250 kvadratmehtera stuoru, ja visttis galggášii leat buoret rusttegat. Dát galggášii leat huksejuvvogoahtan maŋemusat čakčamánu vuosttaš beaivvi. Dán čállá Unjárgga gielda neahttasiiddustet.

  • Sámeleavga ESC gilvvuide

    EBU hoavda, Jon Ola Sand duođašta NRK Sápmái ahte olbmot besset sámi leavgga váldit Eurovision Song Contest (ESC) gilvvuide Stockholmmas boahtte vahkus. Leavga lea dohkkehuvvon almmolaš leavga ja dát sáhttá maid movttidahttit Agnete Johnsena ja buot sámiid, dadjá Sand. Son muitala ahte ESC referánsajoavku šattai čoahkkinastit maŋŋel go bohte nu olu reakšuvnnat sámeleavgga ektui, ja doppe gávnnahedje ahte ložžejit njuolggadusaid veahá ja dohkkehit maid daid leavggaid mat leat dain guovlluin gos oasseváldit leat eret. Nu lea maid walisalaš leavga dohkkehuvvon, go juo okta gilvaleaddji lea Walesas eret, muitala vel Jon Ola Sand.

Laster Twitter-innhold