- Gore fortjente prisen

- Jeg er glad for at USAs tildligere visepresident og miljøentusiast,  Al Gore, og FNs klimapanel fikk Nobel fredspris sist fredag, sier leder i Ealat, Ole Henrik Magga.

Ole Henrik Magga
Foto: Klemet Anders Sara / NRK
Ole H. Magga

Ealat prosjektleder Ole H. Magga

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

- Jeg synes at dette er særdeles bra, for klimaspørsmålet bør settes i fokus.

Den beste måten å gjøre det på, er nettopp å tildele en slik fredsspis, sier Magga  som er leder av reindriftas miljøprosjekt,  Ealat.

GULDAL: Ilus go Gore oaččui ráfibálkkašumi

Al Gore.
Foto: YURIKO NAKAO / SCANPIX

Det har kommet ulike reaksjoner på  årets prisutdeling, men Magga presiserer at han synes at utnevnelsen var helt riktig.

LES OGSÅ: Fredspris til Klimavarslere

Tidligere har også Samerådet gitt sin støtte til Gore og FNs klimapanel.

LES OGSÅ: Fornøyd med klimapris

- Bør settes i Fokus

Magga tror at årets fredspris vil ha positiv innvirkning på reindrifta, men en slik fokus på miljøet, vil også ha stor betydning for mange andre.

- Klimaarbeidet trenger mer forskning, få klarhet i hva det er som skjer, og hvor fort. Det virker som om klimaet endrer seg mye fortere enn det vi alle hadde trodd, avslutter Ole Henrik Magga.

 

Oanehaččat

  • Fylkkamánni veahkehit gielddaid

    Romssa fylkkamánni áigu veahkehit gielddaid ovttasbargun ja gelbbolašjuohkimin, vai nagodit addit nuorra dorvoohcciide buorri fálaldagaid. Fylkkamánni Bård Pedersen oaivvilda hástalusat leat stuorrá go ná ollu báhtareaddjit bohttet Syrias ja eará riikkain. Fylkkas lea stuorra gelbbolašvuohta, muhto dat lea hággan miehtá fylka lohká Pedersen.

  • Gurutbellodat cuiggoda bušeahtta

    Ođđa Sámi joatkkaskuvla Guovdageidnui datte ii roahkkasan boahtte jagi stádabušehttii. Dán gal cuiggoda Gurutbellodat mii lea ráđđehusa doarjjabellodat. Gurutbellodaga Ola Elvestuen lohká ahte sámi skuvlla sii vuoruhit, ja lohká dán šaddat áššin go deaivvadit Olgešbellodaga ja Ovddádusbellodaga bušeahttašiehtadallamiin. Skuvlla leat árvvoštallan máksit 300 miljovnna kruvnno.

På forsiden av NRK Sápmi nå