Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

Maskingevær, dverg-applaus, boblende, snatrende, sånn beskriver ekspertene lyden av flaggermus. Disse små dyra som gjør lynkjappe kast og vendinger i stummende mørke. De er nattdyr og ser dårlig, men har desto skarpere hørsel.

Flaggermus ”ser” verden like detaljert gjennom ørene som vi gjør gjennom øynene. De navigerer ved hjelp av lyd.

Ultralydsdetektor

Det er på denne tiden av året flaggermusene våkner av vinterdvalen, og har du det rette utstyret kan du høre dyra når de jakter på mat. Og det er spennende informasjon som ligger i lydene.

Leder i Norsk Informasjonssenter for Flaggermus, Leif Gjerde, har med seg ultralydsdetektor. En mikrofon fanger opp lyden av flaggermus, så omformer den lyden så mennesker kan høre den og sender den ut i en høyttaler.

Dvergbåndflaggermus

På turen sammen med Beate Eckhoff hører han en sjelden lyd, og er ikke helt sikker på hva han hører.

Leif Gjerde har nå analysert opptakene fra Litle Stokkavatn, og melder at det var en dvergbåndflaggermus på opptaket, og det betyr at han kan slå fast at denne arten nå er etablert i Norge.

Dette er den 13. flaggermusarten i Norge, og den 69. pattedyrarten i Norge med Svalbard.

Lenker