John tar hovedfag i engelsk ved universitetet i Oslo, Kårstein arbeider som maler/golvlegger.

Musikk og tekst er skrevet i fellesskap.