Informasjonsjef Margrethe Gudbrandsen sier Tine reagerer sterkt på forslaget om to ferjeavganger i uken.

- For Tine vil det ikke være akseptabelt med to anløp i uken. Konsekvensene kan være at Tine ikke kan anvende melken som er produsert på Foldøy, fordi den blir for gammel, sier Gudbrandsen.

Ferjekart fra Stavangerskes nettsider.

Ferjekart fra Stavangerskes nettsider.

Forslag klart 1. november

Det er sterke reaksjoner på fylkets forslag om å kutte i ferjetilbudet til Foldøy i Ryfylke fra to daglige avganger til to avganger i uken. Nå er høringsrunden over og samferdselssjef Gunnar Eiterjord sier de trolig vil ha et endelig forslag klar til behandling i fylkestinget 1. november.

Slutt på melkeproduksjon

For de to melkeprodusentene på Foldøy, som til sammen leverer 200 000 liter melk i året, er det livsgrunnlaget det står om.

- Vi må legge ned driften hvis vi ikke får levert melk tre dager i uken, sier melkebonde Geir Kvame.

- Så lenge vi ikke kan bruke melken vil jo grunnlaget for melkeproduksjon falle bort, sier informasjonssjefen i Tine.

Viktig for distriktene

Selv om de bare er to melkebønder på Foldøy mener Geir Kvame at de må tas hensyn til.

- Hvis de skal ha folk som bor i distriktet må de ta hensyn til det.

- For Tine er det viktig at de opprettholder produksjonen ute i distriktene over hele Norge. Det er viktig å opprettholde melkeproduksjonen. I tillegg er det viktig at vi bevarer kulturlandskapet med denne typen produksjon, sier Margrethe Gudbrandsen.