Etter en kjennelse fra Stavanger tingrett mandag ettermiddag er den bitre tvisten mellom Norge og India endelig løst.

De to indiske barna som barnevernet i Stavanger tok fra sine foreldre for snart ett år siden, reiser tilbake til India allerede mandag ettermiddag.

– Vi har nettopp fått dommen fra tingretten som gir medhold til den felles innstillingen fra partene. Omsorgsretten tilbakeføres og onkelen kan ta med seg barna tilbake til India, sier barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Thoresen.

Lettelse

Både barnevernet og foreldrene ba i forrige uke om at omsorgen for barna blir overført til onkelen.

Anurup Bhattacharya - Faren til barna, Anurup Bhattacharyam, er lettet over at tvisten endelig har fått en løsning. - Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Faren til barna, Anurup Bhattacharyam, er lettet over at tvisten endelig har fått en løsning.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det jeg føler nå, er lettelse. Det har vært et år med masse oppmerksomhet og drama. Endelig kan barna få dra tilbake til familien i India, sier barnas far, Anurup Bhattacharya.

Barnas onkel i India får foreldreansvaret for barna, slik både barnevernet og foreldrene, etter mye fram og tilbake, har samlet seg om.

– Det er en veldig god ting for oss. I India tror vi på å samle hele familien, og alle hjemme har vært positive og villige til å hjelpe hele tiden. Alle er veldig glade for at vi nå endelig får barna hjem, sier barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya.

Arunabhas Bhattacharya - Barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya, tar med seg barna tilbake til India allerede i ettermiddag. - Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya, tar med seg barna tilbake til India allerede i ettermiddag.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Burde vært løst før

– Jeg har tatt opp med sentrale myndigheter at vi må få på plass et system der vi får bistand til saker som går opp mot utlandet. Det er grunn til å anta at et stadig mer internasjonalisert Norge får flere slike saker. Samtidig må vi berømme bistanden fra Utenriksdepartementet og ambassaden i New Delhi, sier barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Thoresen.

Foreldrenes advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen er også fornøyd, men sier saken burde vært løst før.

– Dette forslaget om onkel som omsorgsperson for disse barna, ble presentert for barnevernstjenesten allerede i oktober. Da ble det kontant avvist, og vi ser jo nå at dette burde blitt tatt tak i mer seriøst tidligere, sier Svendsen.