– Vi vet at det stort sett er radon over alt. Anbefaler vi alle å måle radon hos seg selv, sier Egil Bjørløw, helsesjef i Stavanger kommune.

Etter røyking er radongass i inneluft den viktigste årsaken til at folk får lungekreft.

Om lag 300 personer dør hvert år av radongass her i landet. Like mange dør i trafikkulykker, sier Bjørløw. Likevel går ikke lokale myndigheter ut med kart som viser hvor folk er mest utsatt for gassen.

Har radonkart

Bjørløw anslår at flere tusen boliger i Stavanger kan ha for høy konsentrasjon av radongass. Det vet kommunen, for de får melding om alle radonmålinger som gjøres hjemme i de tusen hjem.

– Vi har et kart hvor vi har plottet inn alle de enkelte målestedene. Vi får dette fra firmaene som måler radon, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Radonmåler - Radon måles ved at slike detektorer plasseres i et rom i minst to måneder. Målingen må gjøres i vinterhalvåret. - Foto: Gammadata /

Radon måles ved at slike detektorer plasseres i et rom i minst to måneder. Målingen må gjøres i vinterhalvåret.

Foto: Gammadata

Helsesjefen kunne godt tenke seg å legge kartet ut på nettet.

– Vi mener dette burde vært tilgjengelig for alle, men det får vi ikke lov til av Datatilsynet, sier han.

– Noen stenger det ute

– Målingene som foretas, gjøres av den enkelte boligeier. Det er de som eier målingen, forklarer Jacob Berner.

Han har sjekket radonkonsentrasjonen i boliger i Rogaland i 12 år. Slv om kunnskapsnivået rundt radon er bedre nå enn tidligere, møter han ennå mange som ikke vet noe om radon, og også noen som ikke har lyst til å vite.

– Noen stenger det ute, og vil ikke ha informasjon, sier han.

I Rogaland er det målt radon som overstiger de anbefalte grensene fra statens strålevern i alle kommuner utenom Karmøy og rundt Egersund.