Stavanger Aftenblads forsøk på å kjøpe de norske avisene i Orkla Media blir godt mottatt i Orkla-eide Haugesunds Avis. Dersom Aftenbladet og de tre andre store regionsavisene lykkes med budet, vil Haugesunds Avis bli eid av konkurrentene både i nord, sør og øst, uten at det bekymrer redaksjonsklubbens leder, Joar Grindheim.

- For HA's del kan det være en god løsning. Både Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har gode tradisjoner - de kjenner mediemarkedet, så jeg tror det hadde vært en god løsning for Haugesunds Avis, sier Grindheim som ikke er redd for å bli spist opp av de to store naboene.

Positiv til SA

Også de ansattes representant i styret i Haugesunds Avis, Thor Helge Thorsen, ser positivt på Aftenbladet og de andre regionsavisene som nye eiere.

- Jeg tror konkurransen vil komme til å stå på det redaksjonelle, og da må vi bare gjøre en innsats for at vi skal være best mulig rustet til å ta en slik konkurranse. sier Thorsen.

Også usikkerhet og uro

Budfristen på Orkla Media gikk ut torsdag, og Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Adresseavisen, har lagt inn et felles bud på de norske avisene i konsernet. Også en rekke andre norske og internasjonale mediehus har budt på hele eller deler av Orkla Media. I Orkla-eide Haugesunds Avis har den uavklarte situasjonen skapt usikkerhet og uro.

- De fleste ansatte blir jo berørt på en eller annen måte, og tenker sikkert en god del over det. Det er liten tvil om at det gir grobunn for litt usikkerhet, sier Thorsen.

Vil ikke være melkeku

Haugesunds Avis er en av de mest lønnsomme bedriftene i Orkla Media, og har til sammen de siste tre årene hatt et overskudd på nærmere 80 millioner kroner. Ansvarlig redaktør Tonny Nundal vil at den nye eieren skal ha en langsiktig plan med avisen, men frykter det motsatte.

- Det verste som kan skje er hvis vi får inn nye eiere som kun tenker kortsiktig og bare er ute etter å melke en ku, sier Nundal.