«Den Europeiske motstandsbevegelsen må prioritere bidrag i Wikipedia som hovedmetode for å presentere vårt verdenssyn, våre politiske doktriner og vår definisjon av historie.

For medlemmer, sympatisører eller anonyme bidragsytere til den europeiske væpnede motstandsbevegelsen:

Du kan opprette en Wikipedia-beskrivelse i forkant av en operasjon og gjøre den ”indirekte” tilgjengelig for sympatisører. Hvis det ikke har blitt opprettet en Wikipediaprofil for motstandskampen kan enhver sympatisør lage en. Videre må vi opprette en artikkel som har potensialet til å indirekte appellere til enhver som ser den.

Dersom du velger å lage den selv i forkant av operasjonen kan du selvfølgelig ikke inkludere noe avslørende informasjon. Detaljer rundt operasjonen, dens mål, motivasjon og annen informasjon må legges til av sympatisører etter operasjonen er utført.

Tenk på at våre fiender (kulturelle marxister, humanister) vil prøve å bruke Wikipedia til å latterliggjøre og sette motstandskjemperne i vanry. De prøver også gjerne å sabotere eksisterende Wikipediainnlegg.

Alle sympatisører bør derfor være oppmerksomme på slike Wikipedia-angrep. Wikipedia bør ikke undervurderes som primærkilden for å skape ”etablerte sannheter”.

Vi må etterstrebe å presentere våre syn på den mest gunstige måten samtidig som vi setter våre fiender i vanry. Det er en arena vi må fokusere på.»

– Fra Anders Behring Breiviks manifest.