Typografi

I NRKs designprogram utgjør en konsekvent bruk av skrifttyper en vesentlig del av uttrykket. Det er derfor viktig at disse skrifttypene brukes, og at de brukes på riktig måte i både intern og ekstern kommunikasjon.

NRK bruker tre forskjellige skriftfamiler i sin designprofil: News Gothic MT, Neo Sans og Times New Roman.

News Gothic MT

News Gothic MT er NRKs hovedskrift i trykkede medier. Den skal fortrinnsvis brukes i normal/regular.

Neo Sans

Neo Sans er NRKs hovedskrift på fjernsyn.

Times New Roman

Times New Roman er en støtteskrift til News Gothic og Neo Sans. Brevtekst og telefakser skrives i Times. Dette er lagt inn i malene. Times er også tenkt som et alternativ til News Gothic MT når større tekstmengder skal settes.
Times New Roman skal ikke brukes i titler eller headinger.
Times New Roman ligger ferdig installert i Windows.

Andre skriftyper: Verdana og Georgia

Verdana og Georgia er preinstallert i alle Windowsmaskiner og er lett tilgjengelig for Apple maskiner. Disse to skriftfamiliene er ikke en del av NRKs designprogram, men brukes som erstatningsskrifter for NRKs egentlige skrifttyper der NRKs mediekanaler er avhengig av «aktive fonter» hos sluttbruker. Vanligste eksempel på dette er nettsider.
Førstevalg i slike tilfeller skal være Verdana, men det åpnes også for bruk av Georgia.

NRK har fått laget en egen versjon av News Gothic MT som bl.a. inkluderer eurotegnet og samiske bokstaver. Denne kan kjøpes hos Luth & co . Dersom du har gyldig lisens for News Gothic vil du få NRK-versjonen uten ytterligere kostnader fra Luth.

Personer innenfor NRK-nettverket kan laste ned fonten her (Zip-fil).

For mer detaljer knyttet til NRKs designprogram og bruk av skrift og typografi, se designprogrammets del 2.11.