En etasjeplan tilsvarer en lokal oversiktstavle, og forklarer i forenklet form hva som befinner seg i etasjen (fløyer, trapper, heiser og fellesfunksjoner som wc, kantine etc.).

Etasjeplaner brukes oftest i forbindelse med henvisningsskilt (se neste side). Det er ønskelig å integrere rømningsveier og branninformasjon på etasjeplanene, hvis dette lar seg gjøre.

11.4.3 Etasjeplan - Etasjeplan i kombinasjon med stedsskilt og henvisningsskilt.
Veggmontert interiørskilt.

Etasjeplan i kombinasjon med stedsskilt og henvisningsskilt. Veggmontert interiørskilt.