Det er utarbeidet faste prinsipper for plassering av strekkode, NRK logo og sirkelskive på bøker utgitt av NRK eller som gis ut i samarbeid med NRK.

For mer informasjon om slik merking av bøker, gå til designprogrammets del 9.5 NRK forlag.