Det er viktig at kanalsignaturene fremstår klare og tydelige. Det er regler for minimumsavstand rundt signaturene for bl.a. å forhindre:

  • forveksling mellom forskjellige signaturer, andre logoer og grafiske elementer
  • for liten avstand mellom kanalsignaturene og ytterkanter på aktuelle formater

Prinsippet for denne minimumsavstanden tar utgangspunkt i bredden på NRK-logoens pil-element.
Andre logoer, signaturer eller markante grafiske elementer skal ikke plasseres nærmere logoen enn pil-elementets bredde.

2.3.4 Minimumsavstand rundt kanalsignaturer

Minimumsavstanden tar utgangspunkt i høyden på logoens pil-element.

Den røde rammen angir området rundt kanalsignaturen som andre grafiske elementer ikke skal plasseres innenfor.

2.3.4 Minimumsavstand til formatytterkant - Til venstre, eksempel på korrekt minimumsavstand til formatytterkant.
Eksempel til høyre; for liten avstand til formatytterkant.

Til venstre, eksempel på korrekt minimumsavstand til formatytterkant. Eksempel til høyre; for liten avstand til formatytterkant.

Kanalsignaturer og tekst

Kanalsignaturer skal ikke plasseres i løpende tekst.
Plassering av tekst på linje med, eller ved siden av signaturer skal ikke gjøres på en måte som gjør at de kan fremstå som modifiserte signaturer.

Bredden på pil-elementet angir minimumsavstanden som skal benyttes når tekst med en høyde under 50% av kanalsignaturens høyde brukes nær en kanalsignatur.

2.3.4 Kanalsignaturer og tekst

Tekst som skal plasseres over en signatur skal ikke stå nærmere enn bredden på pil-elementet, med utgangspunkt i skriftens grunnlinje.

Tekst plassert under en signaturskal ikke stå nærmere enn bredden på pil-elementet, med utgangspunkt i overkanten på skriftens x-høyde.

Større tekststørrelser rundt kanalsignaturer

Tekststørrelser på over 50% av kanalsignaturer høyde er tillatt over, til venstre og under. For å unngå forveksling med godkjente signaturer, eller oppstår «nye» signaturer, skal det ikke settes større tekststørrelser til høyre for NRKs kanalsignaturer.

Hvis det oppstår situasjoner hvor det er påkrevet med stor tekst til høyre for en kanalsignatur, må det være såpass stor avstand mellom kanalsignaturen og teksten, slik at det ikke kan oppstå forveksling med faste signaturer.

2.3.4 Større tekststørrelser rundt kanalsignaturer