2.11.5 Skrift skal ikke …

Skrifttypenes proporsjoner skal ikke endres. Trenger man en høy og tynn skrift, bruker man de smale (condensed) utgavene av skriften. Disse ser både bedre ut og har bedre lesbarhet enn en sammeklemt utgave av en «normal» skrift.

Bokstavene skal heller ikke strekkes, bøyes eller på annen måte endres.
Skrifttypene skal brukes slik de er laget. Trenger man en skråstilt skrift, benyttets en italic-utgave (kursiv) av skriften. Likeledes benyttes en Bold (fet) versjon når det er behov for et kraftigere skriftbilde.

Skyggelegging av skrift eller andre effekter på bokstaver er ikke en del av NRKs visuelle profil.