Av de tre skriftfamiliene NRK bruker er Neo Sans Pro hovedskrift for fjernsyn. Den er en avrundet grotesk.

Neo Sans Pro ble tegnet av Sebastian Lester i 2004 for fontprodusenten MonoType. Den er preget av åpne og robuste former med god lesbarhet.
Neo Sans Pro er NRKs hovedskrift for fjernsyn, og skal brukes i vektene Regular, Medium og Bold.

Neo Sans Pro skiller seg fra Neo Sans ved at den er en OpenType font som inneholder en rekke språkspesifikke spesialtegn, bla. Samiske.

Se designprogrammets Del 5 NRK - branding av fjernsynsprogrammer for en detaljert beskrivelse av Neo Sans Pros bruksområder på fjernsyn. Vær oppmerksom på at tilgang til Del 5 krever pålogging. Adgang gis kun etter avtale med NRKs designansvarlige.

Neo Sans Pro Regular

Neo Sans Pro Regular

Neo Sans Pro Medium

Neo Sans Pro Medium

Neo Sans Pro Bold

Neo Sans Pro Bold