22.12.2014

P1 søndag 6. mai 2012 kl 11.03 Gudstjeneste fra Oslo Misjonskirke Betlehem

Oslo Misjonskirke Betlehem

Pastor Erik Andersen.