skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Drømmen om Norge 3_1_banner NY
Her er du: NRK.no > Programmer > TV-arkiv > Drømmen om Norge Sist oppdatert 11:40
Nettansvarlig:

 

Oppgaver til program 10

"Alt for saka" er tittelen på program 10, og 70-årene er preget av at "Alt er politikk". Mens de eldre og etablerte er opptatt av farge–tv og stadig høyere levestandard, skjer det en ytterligere radikalisering i student- og kunstmiljøene.

Publisert 29.04.2005 16:17. Oppdatert 09.05.2005 09:28.
Vi får se at Stian blir forelsket i en SUF'er og deltar på studiesirkel i Mao Tse Tungs tenkning. Der får han lære at følelser er borgerlig og all kunst er politisk.

1970-tallet ble langt mer preget av ml-bevegelsen (som ble samlebegrepet på sufferne) enn hva valgresultatene skulle tilsi. Det skyldes nok dels at de var et tydelig generasjonsfenomen, og dernest at de først og fremst sto sterkt på universitetene og i kulturen.
Her finner du presentasjon av Program 10

Men først 12 spørsmål, så kan du sjekke hva du allerede har inne:

Test deg selv – 12 spørsmål1. I 1972 fulgte hele landet en viktig og meget spennende avstemning. Hva var tema?

- For eller i mot norsk medlemskap i EF/EEC
- For eller i mot norsk deltagelse i Melodi Grand Prix
- For eller i mot norsk medlemskap i OECD

2. Hvem var Arild Asnes?

- En kjent programleder på NRK på begynnelsen av 1970-tallet, beryktet for sine revolverintervjuer av samfunnstopper. Ofte med en tydelig radikal slagside som fikk det høyreorienterte Libertas til å lage en egen rapport om Asnes og NRKs venstrevri.

- Frontfiguren i den populære radikale visegruppa Vømmøl, kjent både fra konserter, opptredener på politiske arrangementer og spilling på radio. Blant gruppas sanger husker vi "Høvlerivisa", "Spæll åt mæ", "Tango kapital", "Arbeidslaget hans Johannes Johansen" og "Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl"

- En romanfigur som er en uavhengig sosialist som er overbevist om at Norge er et usedvanlig ekkelt land. Han opplever et stadig ubehag ved å leve i en av verdens frieste nasjoner der en hver form for opprør blir umulig. Denne konflikten fører ham inn i en eksistensiell, kunstnerisk og politisk krise, som han løser ved å begynne å selge Klassekampen.

3. Hvilket norsk parti het opprinnelig SF, Sosialistisk Folkeparti?

- AP, Arbeiderpartiet
- SP, Senterpartiet
- SV, Sosialistisk Venstreparti

4. Hvem skrev "en lille røde"?
- Lenin
- Mao
- Marx


5. Hva var "Sirene"?

- En film om EF-kampen
- En program om kvinnekamp på NRK
- Et feministisk tidsskrift

6. Hvem var Arne Nordheim

- Komponist som blant annet skrev "Ekko"
- Den første norske skuespiller som var helt naken på film
- Den, foreløpig, siste norske forfatter som ble fengslet på bakgrunn av innholdet i en bok

7. Hvilken av disse sakene var IKKE blant kvinnebevegelsen fanesaker

- Selvbestemt abort
- Arbeidsdeling i hjemmet
- Fri hasj

8. Hvem skrev "To akter for fem kvinner"?

- Bjørg Vik
- Dag Solstad
- Jens Bjørneboe

9. Hva var kulturrevolusjonen?

- Et opprør blant skuespillere på Nationaltheatret i protest mot teatersjef Torlav Maurstad som viste null interesse for radikalt teater og dessuten hadde gitt flere radikale skuespillere sparken.

- Et opprør i kommunistpartiet i Kina der Mao mobiliserte ungdommen mot sine politiske motstandere i partiledelsen under parolen "Storm hovedkvarteret". Det var Maos svar på hvordan man skulle unngå at kommunistpartiet ble byråkratisert og folkets fiender, slik kommunistpartiet i Sovjet hadde blitt.

- Et opprør blant forfattere som mente Bokklubben var et knefall for kommersialisering og innebar et klasseskille der noen få forfattere ble hauset opp til stjerner, mens mer nyskapende og ’vanskelig’ litteratur ville bli holdt utenfor fordi det ikke var kommersielt nok.

10. Hvilket av disse forkortelsene er ikke et politisk parti?

- akp
- gpp
- nkp

11. Hvilket krav stilte ungdommene i suf (sosialistisk ungdomsforbund) til kunsten?

- Den måtte være nasjonalromantisk
- Den måtte ha et klart politisk budskap
- Den måtte være laget av kvinner

12. Hva handler Per Kleivas bilde "Amerikanske sommerfugler" om?

- En ondskapsfull liten gutt som stikker knappenåler gjennom vakre, uskyldige sommerfugler
- En vakker naturskildring av sommerfugler og andre innsekter på Hawaii
- En gruppe kamphelikoptre fra Vietnam-krigen, utstyrt med sommerfuglvinger

Her finner du svarene på "12 spørsmål"

Dag Solstad


Den fremste representanten for ml-forfatterne er Dag Solstad, og hans roman "Arild Asnes 1970" uttrykker mye av essensen i det politiske og samtidig litterære valg Solstad og andre ml-forfattere tok.

1. På 1970-tallet skrev Solstad romanene "Arild Asnes 1970", "25. september-plassen", "Svik: førkrigsår", "Krig 1940" og "Brød og våpen". Hva handler disse romanene om? Er det mye revolusjon der? (Skriftlig oppgave - fakta, les selv eller intervju noen som har lest noen av bøkene.)

2. Hva er det med "Arild Asnes 1970" som gjør at den fortsatt leses, diskuteres og analyseres? Stian Bromark skrev i Dagbladet 26/7 2003: "Årets boksensasjon er Dag Solstads ’Arild Asnes, 1970’. Les ’Wonderboy’ av Henrik Langeland, eller ’Alle ting skinner’ av Mattis Øybø. Eller Aslak Sira Myhres artikkel i siste nummer av tidsskriftet Arr. Eller en hvilken som helst artikkel av Morgenbladets litteraturredaktør, Bendik Vold. Arild Asnes er spøkelset som går igjen og igjen og igjen." (Skriftlig oppgave – resonnerende. Finn kilder på nettet.)
Her finner du Stian Bromarks artikkel

3. I en mediedebatt om ml-bevegelsen sommeren 2003 angrep Bernt Hagtvet Dag Solstads romaner for å redusere ml-ernes politiske og moralske fall til en ’serie pussigheter’. Har Hagtvet rett? Hva er det Solstad sier om politikk i sine romaner? Er Solstad viktig for å forstå 70-tallet? (Muntlig oppgave – debatt.)

Politisk kunst


Per Kleivas "Amerikanske sommerfugler".
I program 10 forteller sufferne Stian at all kunst er politisk og at følelser er uinteressant. Det kan vel diskuteres om ml-bevegelsens kunstsyn var fullt så enkelt, men at de ville ha politisk kunst er det liten tvil om.

1. Stian nevner Brandes i programmet, men sufferne aner ikke hvem han snakker om. Men er det en parallell til Georg Brandes program for en samfunnsengasjert moderne kunst og det ml-kunstnerne sto for? (Skriftlig oppgave – resonnerende.)

2. Finn eksempler på radikale politiske kunstnere på 1970-tallet både innen litteratur, billedkunst og musikk. Finnes det noen fellestrekk? (Skriftlig oppgave – faktaorientert.)

LENKER

 
Hundreårsmarkeringen
MER OM NORGE 2005

Intervjuene

Se alle intervjuene med fagekspertene.

For skolene

Oppgaver fra Drømmen om Norge til bruk i skolen. ALLE PROGRAMMENE HVEM ER HVEM
10 SISTE DRØMMEN OM NORGE
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no