21.12.2014
India:

Mer sink gir mindre sykdom

Tor StrandTor Strand

I Norge jobbet forsker Tor Strand med oppdrettslaks. Han la merke til at lavt sink-innhold i fiskeforet bare ga smålaks. I India prøvde forsker Maharaj K.Bhan å finne ut hvorfor halvparten av alle indiske barn er veksthemmet. Bhan og hans kolleger fant et fellestrekk hos barn som led av diaré, malaria og lungebetennelse: De hadde alle minimale verdier av sink i blodet.

Den grønne revolusjonen i India har gitt nye plantesorter og økt matproduksjon. Men kostholdet har samtidig blitt mer ensidig.

Flere studier bekreftet hypotesen om at sink har en avgjørende betydning for bl.a. veksten og immunapparatet. Sammen med forskerkolleger fra India og Nepal studerte stipendiat Tor Strand fra Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen en gruppe barn i Bakhtapur i Nepal.

Ett forsøk gikk ut på å gi en sink-kur til barn med diaré. Svært mange av barna som deltok frisknet til etter kort tid.

Sykdomstilfellene halvert

Også i slumområdene i New Delhi har lignende forsøk gitt gode resultater.

Dr.Maharj K.Bhan ved All India Medical Institute of Medical Sciences kunne konstatere at tilfellene av både diaré og lungebetennelse gikk drastisk ned når barna fikk sink-tilskudd. Effekten lå på mellom 20 og 50 prosent, noe som er sterkt med tanke på at diaré og lungebetennelse er de to hovedårsakene til barnedød i India.

Spiser for lite kjøtt

Morsmelken er rik på sink, så de minste barna får i seg nok av dette mineralet så lenge de dier. Men når barna går over til fast føde, kommer problemene. For i Sør-Asia spises det lite kjøtt som er særdeles rik på sink.

Kjøtt er også dyrt for mange i denne delen av verden, samtidig som mange ikke spiser kjøtt av religiøse grunner.

Sink opp i WHO

Studiene i India og Nepal ser nå ut til å få betydning for mange barn som sliter med sinkmangel i kroppen. For få uker siden bestemte nemlig Verdens Helseorganisasjon (WHO) at sink skal inn i rutinebehandlingen for diaré hos barn. De positive resulatene fra studiene i Bhaktapur og India var et tungtveiende argument for å fatte det nye vedtaket.

Kari Hustad,

Schrödingers katt, torsdag 31. mai Kl.19.30

Lyd og video

Siste: Schrödingers katt

Siste: Schrödingers katt