18.12.2014

Hva er et «løvetannbarn»?

«Løvetannbarn» er blitt et fagbegrep på barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold.

Foto Kjell Herning

Det handler om rus, vold, omsorgssvikt og misbruk. For de fleste barn er dette den sikre veien til tunge problemer når de selv vokser opp. Men i underkant av hvert tredje barn med en «umulig» oppvekst klarer seg likevel bra.

De siste ti årene har forskningen begynt å interessere seg for hvilke faktorer som gjør at noen klarer seg mens andre bukker under.

I lenkene under kan du lese mer om løvetannbarna, fra forskjellige synsvinkler.

«Måling og mestring» i forskning.no

«Fia og klovnene» ved Norsk filminstitutt

«Skilsmisser gjør barn syke» i dagbladet.no

«Barns såbarhet- og utvikling av motstandskraft » i Helsenytt

Lenker

FÅ PULS-NYHETSBREV GRATIS. TRYKK HER!