21.12.2014
Spør Ørn

Blind på ett øye og førerkort?

Må en se med begge øyne for å få førerkort?Må en se med begge øyne for å få førerkort?

For å ha førerkort må du tilfredsstille kravene om synsfelt, synsstyrke og avstandsbedømming. De som er født blinde på ett øye, kan ha lært seg teknikker for å kompensere for manglende samsyn.

Samsyn eller ikke?

Førerkortbestemmelsene har krav til sjåførens synsstyrke og synsfelt. Det er en forutsetning for å bevege seg trygt i trafikken, at man har en sikker avstandsbedømming. De fleste med normalt syn, hvor man ser med begge øynene samtidig (d.v.s har samsyn), får problemer med å bedømme avstand - hvis man plutselig dekker til ett øye. De som er født blinde på ett øye, eller har blitt blinde/svaksynte på ett øye, må trene seg opp. Hvis man har hatt manglende samsyn i mer enn 6 måneder, har en vanligvis lært seg teknikker for å kompensere for det normale avstandssynet.

Førerkort med syn på ett øye

Det er ikke umulig å få førerkort for vanlig bil for en som er blind på ett øye. Her er forutsetningen : " Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte, til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn."

(Se førerkortforskriftenes krav til førerkort i klassene A, A1, B, BE, S og T).

Strengere krav for buss og lastebil

Kravene for å være fører av lastebil, buss eller annet kollektivtransportmiddel er strengere

(kl. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og kjørseddel)

Her kreves det normalt synsfelt, og en viss synsstyrke også på det dårligste øyet. For å få førerkort på disse typene kjøretøy, med syn bare på ett øye, må det søkes om dispensasjon til fylkeslegen. Vanligvis vil det legges vekt på om det er spesielt behov for et slikt førerkort.

Hilsen huslegen Ørn Terje Foss

Lenker

FÅ PULS-NYHETSBREV GRATIS. TRYKK HER!