20.12.2014

Historien bak "Fysikk på roterommet"

Karene bak "Fysikk på roterommet", som var en eksperimentserie på NRK for snart 40 år siden, het Otto Øgrim og Helmut Ormestad. De var lærere i fysikk på Universitetet i Oslo, og forelesningene deres var svært populære. Så havnet de i NRK...

Av:
Toralf Thoresen
/
Ingrid Wold

Besteforeldrene dine vil kanskje huske TV-serien "Fysikk på roterommet" for snart 40 år siden. Otto og Helmut tullet og spøkte mye i programmene, men alle forklaringene på eksperimentene var likevel riktige.

Otto Øgrim demonstrerer et eksperiment med speil for Helmut Ormestad. Foto: NRK Otto Øgrim demonstrerer et eksperiment med speil for Helmut Ormestad. Foto: NRK

Først i radio, deretter TV-programmer

For mer enn 50 år siden begynte de å lage radioprogrammer som het "Pølser, fysikk og potetsalat" hvor de brukte fysikkens lover til å forklare ting vi opplever i hverdagen.

Senere, da fjernsynet kom, brukte de mye av det samme stoffet i TV-programmene som de var med på å lage.

Forskjellige roller

I programmene er det alltid Helmut Ormestad som lurer på ting han ikke forstår, og Otto Øgrim som kan forklare ved hjelp av enkle eksperimenter.

- Hvorfor er det sånn'a???

Det Helmut lurer på kan være så mangt, som for eksempel hvorfor pølser og egg noen ganger sprekker når vi koker dem, eller hvordan elektromotorer virker, eller hvorfor noen må bruke briller for å se tydelig.

Vel verd et gjensyn med en knippe episoder, synes vi!

Ormestad og Øgrim. Foto: NRKOrmestad og Øgrim. Foto: NRK