22.12.2014
Jan Oves hule

Insektenes musikanter

Gresshopper på rekke og rad med finstemte fioliner, lyd av vakker musikk og varme kvelder fylt med deilig blomsterduft.

Mange forbinder spillende insekter med Syden eller sydlige strøk. Det er riktig - der finnes det mange spillende insekter. Men vi behøver ikke dra så langt for å oppleve musikk fra små kryp. På Østlandet og Sørlandet kan den intense spillingen fra den store norske løvgresshoppa forstyrre natteroen på sensommeren.

Hoppe i gresset og spille

Markgresshopper Foto:NRKMarkgresshopper Foto:NRK

Gresshopper spiser gress og hopper. Ikke rart at de har fått det navnet de har. Men det er også en annen ting vi forbinder med gresshopper. De lager lydsterke konserter ute i naturen på sensommeren. Det er bare de voksne gresshoppene som lager lyd, fordi nymfene (larvene) ikke har vinger og derfor heller ikke kan lage musikk. Alle spillende insekter bruker Kroppen som instrument, men på forskjellige måter. Styrken og intensiteten varierer fra art til art. Hos de fleste artene er det hannene som spiller. Hos de artene hvor hunnene spiller, er lyden mye lavere enn hos hannene.

Gresshoppekonserter

Gresshopper har en form for ører Foto:NRKGresshopper har en form for ører Foto:NRK

Det er ikke for å underholde hverandre at de spiller i sommernatten. Spillingen har sammenheng med tilhørighet og formering. Hannene spiller for å tiltrekke seg hunnene som en del av parringsakten. Når de spiller bruker de ulike frekvenser slik at de skal kjenne igjen den arten de hører til. For at de skal kunne gjenkjenne lyd må de også høre. Ørene til disse insektene er veldig enkle. Det er sanseceller som er forbundet med tynne membraner, og de sitter enten på bakkroppen eller på forbeinas legger.

Nettside med sang av gresshopper

.

Gresshoppenes utvikling

De legger egg som overvintrer. På våren klekkes eggene, og nymfene (unge gresshopper uten vinger) er avhengig av varme for å utvikle seg til voksne gresshopper. Utpå sommeren er de utviklet med vinger, og kan delta i spillinga. Etter parring og egglegging, dør de voksne gresshoppene når høsten nærmer seg.

Gresshopper har vært en plage for menneskers matforråd - se Gresshoppehistorie - men også næringsrik mat, slik at de faktisk har havnet i matboksen i noen kulturer.

Se bildegalleri fra insektenes musikanter.

Bildegalleri: Insektenes musikanter

Unni på besøk i Jan Oves hule.

Insekter: Insektenes musikanter (ISDN/modem)

Insekter: Insektenes musikanter (bredbånd)

Norsk nettside om insekter

Lenker