20.12.2014
Sending 29. april kl. 20.25, NRK1

Et spørsmål om ære

20. desember i fjor tok tidligere helseminister Tore Tønne sitt eget liv, etter nesten tre uker med hardkjør fra norske medier. Tønne ble beskyldt for å være grådig, for å ha jukset til seg dobbelt lønn og for å ha for tette bånd til forretningsmannen Kjell Inge Røkke.

Tore TønneTore Tønne

Etter Tønnes bortgang har mediene fått mye kritikk for sin omtale av ham. I kveldens Brennpunkt, Et spørsmål om ære, må mediefolkene selv svare på kritiske spørsmål om sitt arbeid med saken.

-Han syntes det var voldsomt. Når du opplever en usannhet eksponert til de grader, så blir det ganske tøft, sier Tønne-familiens venn Jørgen Grønneberg til Brennpunkt.

Mange uavklarte spørsmål

Etter Tønnes død har undersøkelsene av det som var Tønnesaken, stanset. Men fortsatt er det mange uavklarte spørsmål.

-Det er også ting som ikke har kommet frem i media i Tønnesaken, sier Erling Grimstad i Økokrim. Og i kveldens Brennpunkt blir nye sider ved forholdet mellom Tore Tønne og Kjell Inge Røkke belyst.

-Jeg er mest opptatt av at det som er sannheten skal komme frem, og det var også Tore, sier Tore Tønnes bror Helge Tønne. - Selv om det også skulle medføre at det var ting som var lite hyggelig å høre så synes jeg det er mye bedre det at den fulle sannheten kommer frem.

I løpet av kort tid skal resultatene av pressens egen granskning av Tønne-dekningen legges frem, samtidig som det går mot rettsak mot en av BA-HR-advokatene som var involvert i saken.

Har satt dype spor

-Tønne-saken har satt dype spor i det norske samfunnet, både i pressemiljøet, politikken og næringslivet. Samtidig etterlater saken en rekke spørsmål, både når det gjelder pressens opptreden og selve saken, sier Brennpunkt-redaktør Per Anders Johansen.

-Nå som granskningen av pressedekningen blir lagt frem, mener vi det er journalistisk viktig å prøve å gi et mer helhetlig bilde hva som skjedde. Men heller ikke vi vil kunne fortelle hele sannheten, sier Johansen.

Programansvarlig: Anders Magnus

LÅNEGRUPPE (Foto: Lotte la Cour)

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.