18.12.2014

Norsk lyttestasjon viktig brikke i Falklandskrigen

Under Falklandskrigen i 1982 fikk Storbritannia vitale opplysninger om den argentinske flåtens bevegelser fra en norsk lyttestasjon drevet av Forsvarets Etterretningstjeneste.

Disse nye og oppsiktsvekkende opplysningene kommer fram i NRK Brennpunkts dokumentar "Hemmelige krigere" som setter søkelyset på den norske etterretningstjenesten FO/E.

Lyttestasjonen Fauske II utenfor Fauske i Nordland.Lyttestasjonen Fauske II utenfor Fauske i Nordland.

Det var den topphemmelige lyttestasjonen Fauske II utenfor Fauske i Nordland som snappet opp informasjonen om de argentinske flåtebevegelsene. Opplysningene ble "stjålet" fra sovjetiske spionsatelitter som var de eneste som holdt holdt krigsområdet i Sør-Atlanteren under oppsikt. Vestlige stormakter som USA og Storbritannia hadde ingen egen satelittdekning over Falklandsøyene i 1982.

En høytstående britisk militær kilde som Brennpunkt har snakket med karakteriserer opplysningene britene fikk fra Fauske-stasjonen som "fantastisk verdifulle".

Brukt til krigføring?

– Da krigen brøt ut hadde vi selv nesten ingenting av etterretninger fra dette området. Det var her vi fikk hjelp fra nordmennene, som ga oss en strøm av informasjon om de argentinske krigsskipene. Informasjonen kom hele tiden til oss og gikk rett til krigshovedkvarteret på Northwood utenfor London. Informasjonen ble fortløpende oppdatert og fortalte oss nøyaktig hvor de argentinske krigsskipene var, sier han.

Brennpunkt har fått disse opplysningene bekreftet fra flere sentrale norske etterretningskilder.

Den argentinske krysseren Den argentinske krysseren "General Belgrano" som ble senket av en britisk ubåt.

Et av krigsskipene var den argentinske krysseren "General Belgrano". Den 2. mai 1982 ble denne krysseren senket av en britisk ubåt utenfor den britisk-erklærte krigssonen rundt Falklandsøyene. 323 av mannskapet omkom. Hvorvidt krysseren ble senket på grunnlag av opplysningene som ble gitt fra Norge kan ingen i dag si med sikkerhet.

"Stjal" fra russerne

Lyttestasjonen Fauske II ligger på halvøya Vetan utenfor Fauske i Nordland. Siden midten av 60-tallet har stasjonen hatt som en av sine hovedoppgaver å plukke opp signaler til og fra sovjetiske og russiske overvåkingssatelitter. På denne måten har stasjonen kunnet rekonstruere hvilke mål fotosatelittene har fotografert og hvilke områder russerne har vært spesielt interessert i.

Den russiske satelitten Elint.Den russiske satelitten Elint.

Andre typer russiske satelitter har fanget opp elektroniske signaler fra radarsignaler på bakken – skipsradarer inkludert. På Fauske har etterretningstjenestens operatører kunnet lese av disse signalene, og plotte inn de nøyaktige posisjonene til skipene.

24 timer i døgnet satt det folk på vakt og lyttet.24 timer i døgnet satt det folk på vakt og lyttet.

Under Falklandskrigen ble altså disse vitale opplysningene, etter det Brennpunkt kjenner til, videresendt til Storbritannia som brukte dem i sin krigføring. Begge sider led store tap under sjøkrigen rundt Falklandsøyene. I tillegg til "General Belgrano" ble en rekke mindre argentinske krigsskip og ubåter senket eller sterkt skadet. Også britene ble påført store tap – blant annet ble destroyerne "Coventry" og "Sheffield" senket av argentinske fly.

Fremdeles i full drift

Det er den gunstige geografiske plasseringen til lyttestasjonen Fauske II, innenfor det elektroniske nedslagsfeltet til de russiske satelittene, som gjør den i stand til å drive denne typen etterretningsvirksomhet. Opprinnelig var stasjonen en del av en kjede på fem lyttestasjoner over hele kloden som samlet inn opplysninger om sovjetisk romvirksomhet. De fire andre stasjonene, som lå i Japan, Pakistan, Tyrkia og Alaska i USA er i dag nedlagt. Fauske II er derimot blitt betydelig utvidet og oppgradert de senere årene og er fremdeles i full drift.

Ingen representanter for Forsvarets etterretningstjeneste vil kommentere Brennpunkts opplysninger om Fauske-stasjonens rolle i Falklandskrigen.

Se "Hemmelige krigere" i Brennpunkt tirsdag kl.22 på NRK1.

LÅNEGRUPPE (Foto: Lotte la Cour)

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.