21.12.2014

Vi som støtter Amerika - Norges rolle i Vietnamkrigen

I forbindelse med Lund-kommisjonens rapport om de hemmelige tjenester, fokuserer Brennpunkt i kveld på en del av norsk historie som ikke ble tatt opp av Lund-kommisjonen: Var norsk etteretningstjeneste og norske våpen med på å utløse

I 1963 reiste tre unge norske skippere på et oppdrag i Sør Vietnam. De var rekruttert til jobben av den norske etteretningsoffiseren Alf Martens Meyer. Martens Meyer, som var avdelingssjef i den militære etteretningsstaben, opererte på vegne av amerikansk etteretning. De tre skipperne visste ikke hvem Meyer egentlig var, da de sa ja til en jobb som involverte dem i sabotasjeoppdrag mot Nord Vietnam.

På dette tidspunktet var Sør Vietnam et land i borgerkrig. Det USA-støttede regimet i sør var i stadige trefninger mot kommunistregimet i nord. Vietcong-geriljaen gjennomførte stadige attentat og sabotasjetokt mot Sør Vietnam. Og USA førte en hemmelig krig mot Nord Vietnam, ved hjelp av andre nasjoners krigere, deriblant nordmenn.

En tidligere offiser i den amerikanske etteretningstjenesten CIA forteller i programmet hvorfor han ga ordre om å rekruttere nordmennene og hvordan det skjedde.

I denne hemmelige krigen deltok de tre nordmennene på sabotasjeoppdrag sammen med sørvietnamesiske og USA-trente kommandosoldater. To av skipperne, Knut Kalvenes og Reidar Steffensen forteller i programmet om hvordan de ble rekruttert av Martens Meyer, om sabotasje-operasjonene og om folkene de mistet; enten fordi de ble skutt på stranden på vei til sabotasjemålet eller tatt til fange.

Brennpunkt har også oppsøkt vietnamesiske kommandosoldater som ble tatt til fange på oppdrag sammen med nordmennene.

Den tredje av nordmennene som var i Vietnam arbeider fremdeles i etteretningstjenesten og ville ikke delta i programmet.

Også norskproduserte motortorpedobåter deltok i USAs hemmelige krig mot Nord Vietnam. Denne hemmelige krigen var en utløsende faktor for det vi regner som selve Vietnamkrigen, i august 1964.

Programmet er ved Arild Aspøy

M E R

I N F O R M A S J O N :

Programskaper: Arild Aspøy tlf. 23 04 25 44, redaksjonen 23 04 90

LÅNEGRUPPE (Foto: Lotte la Cour)

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.