21.12.2014

AUF-skandalen

Tirsdagens Brennpunkt 11.03.97 på NRK1 handler om den såkalte AUF-saken. Dette er en sak fra norsk politikks skyggeside. Det handler om jakten på syndebukker, løgner og juks. På slutten av 70-tallet begynte staten å gi økonomisk støtte til politiske ungdomspartier og andre ungdomsorganisasjoner. Denne var delvis basert på hvor mange medlemmer man hadde. For å få mest mulig støtte oppgav de fleste av organisasjonene for høyt medlemstall. Den tillit som staten viste ungdommene ble altså gjengjeldt med

Saken har resultert i en åpen høring , et forslag om strengere regler for ny støtte til ungdomsorganisasjoner og bedrageritiltale mot fire AUF-ungdommer.

Få vil snakke om denne saken. Spesielt innen Arbeiderpartiet svinges partipisken nådeløst over dem som tar belastningen ved å fortelle om hva de var med på. En av dem som tør er tidligere økonomiansvarlig i Oslo AUF, Bjørn Jarle Røberg-Larsen. I Brennpunkt forteller han i detalj hvordan han ble opplært til å jukse og hvordan han selv var med på å jukse Oslo kommune. Partipisken har allerede straffet han. I AUF er han en ikke-person. Han er frosset ut, bakvasket på det groveste, anklaget for underslag av penger og stemplet som psykisk labil. Nylig ble han også ekskludert av AUF, men han har anket avgjørelsen inn for sentralledelsen.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen kjenner metodene så alt for godt. Han har selv brukt samme metode overfor andre AUF-ungdommer som prøvde å fortelle sannheten. Allerede juni 1992 sendte Per Olav Brunvand og Andr? Sønstevold et brev til Oslo kommune hvor de ba kommunen ta et oppgjør med ukulturen. Deres brev resulterte i et bokettersyn hos Oslo AUF i 1992. Revisorene ba dem tilbakebetale 220.000 kroner. Etter dette ble Brunvand og Sønstevold utsatt for det de selv kaller en hekseprosess. En av ?inkvisitorene? var ironisk nok Bjørn Jarle Røberg-Larsen. I tirsdagens Brennpunkt står de tidligere fiendene frem og forteller om partiets fiktive medlemmer, omfattende juks og dekkoperasjoner.

En rekke tidligere ungdomspolitikere i høye stillinger, har innrømmet triksingen. Dette i motsetning til dagens statsminister Thorbjørn Jagland, som kun er villig til å innrømme feil. Han vil ikke gå med på at det ble jukset bevisst. Brennpunkt har sett tilbake på Jaglands tid som AUF-leder. Det var under han den alt for høye rapporteringen av medlemmer startet. I dag avviser han alle anklager om juks ved å vise til at statens regler for tildeling av støtte var uklare.

Jukset i ungdomsorganisasjonene fortsatte som en ukultur fram til det ble avslørt i 1995. Juridisk sett er saken mot flere av de etablerte politikerne foreldet. De eneste som kan stilles for retten er fire ungdommer fra Oslo AUF. Politisk og moralsk sett blir disse syndebukker for en nærmere 20-årig partitradisjon.

NRK1 - tirsdag 11.03.97 kl. 20.15

Mer informasjon: Ola Flyum tlf. 23 04 70 22, Petter Rosenlund tlf. 23 04 86 75,

Brennpunktredaksjonen tlf. 23 04 90 00

LÅNEGRUPPE (Foto: Lotte la Cour)

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.