22.12.2014
Bloggeren:

- Mer innsyn og åpenhet!

Heidi Nordby Lunde (Foto: Privat)

Bloggeren Heidi Nordby Lunde mener at Norge bør benytte teknologiens muligheter for innsyn, etterprøvbarhet og muligheten for å påvirke demokratiske prosesser.

Foto: Privat

Frihet er en verdi som må vernes og beskyttes, men den må også kjempes for, mener samfunnsdebattanten Hege «Vampus» Nordby Lunde.

Når et åpent, liberalt demokrati blir angrepet i kjernen av dets verdier, er det ikke terroraksjonene i seg selv vi bør frykte, men måten samfunnet velger å møte angrepet på. Den umiddelbare reaksjonen var at vi vil hegne om våre verdier, vårt demokrati og vår frihet. Men mente vi det egentlig?

Hvilket Norge ønsker vi å bevare?

Ikke bare har Norge en lang tradisjon for å tolerere motstand mot det liberale demokratiet. Som en del av vår demokratiske flora har vi partier som kaller seg revolusjonære, og på radikale venstreorienterte nettsteder diskuteres væpna revolusjon fortsatt.

I tillegg er det vi kaller et liberalt demokrati er i kontinuerlig endring. Det er bare to år siden det liberale demokratiet Norge begynte å likebehandle homofile i ekteskapslovgivningen.

Hvis det er det norske liberale demokratiet anno 21. juli 2011 vi ønsker å bevare, har vi tapt kampen for mer åpenhet og mer demokrati allerede før den har startet. Frihet er en verdi som må vernes og beskyttes, men den må også kjempes for. Den må redefineres, utvides og utvikles.

Det er fullt mulig å fornye demokratibegrepet uten de store filosofiske debattene om hva mer åpenhet og mer demokrati egentlig betyr. Internett og ny teknologi har revolusjonert muligheten for åpenhet, informasjon og offentlig dialog. Norge kan gå foran ved å benytte teknologiens muligheter for innsyn, etterprøvbarhet og muligheten for å påvirke demokratiske prosesser.

Begynn med å åpne offentlige data for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som vil lage tjenester som synliggjør politiske prosesser, som gjør det enklere å følge offentlig saksbehandling, som muliggjør konstruktiv dialog mellom det offentlige og innbyggerne, og ikke minst gjør det mulig å stille politikere til direkte ansvar for deres prioriteringer av fellesskapets ressurser.

Fornyelse av offentlig sektor

La oss se hvordan skattepenger brukes, vis oss hvor det er sykehjemskøer, vær åpne om kvaliteten på offentlige tjenester, rapporter på saksbehandlingstid og lag systemer for brukermedvirkning i tjenesteutviklingen. La fornyelse av offentlig sektor bli en del av fornyelsen av demokratibegrepet. Kan vi egentlig snakke om et reelt demokrati dersom innsyn, åpenhet og mulighet til å påvirke begrenses av byråkratiet?

Ingenting av det vi foretar oss fremover bør begrunnes i Anders Behring Breiviks handlinger. Alle endringer bør begrunnes ut fra at det er riktig vei og gå, og at dette ville vi gjort uansett. Men 22. juli kan bli en katalysator for å presse frem raskere endringer. Dersom endringene hele tiden er i retning av ønsket om mer åpenhet og mer demokrati, vinner vi alle.

Heidi Nordby Lunde er aktiv blogger, skribent og samfunnsdebattant. Hun er liberalist og var medlem av det regjeringsnedsatte Mediestøtteutvalget.

LÅNEGRUPPE (Foto: Lotte la Cour)

LÅNEGRUPPE: En gruppe kvinner i Bangladesh garanterer for hverandre i en lånegruppe. Nå legger Norad om strategien, og vil ikke bruke norske bistandspenger på nye mikrofinansprosjekter. Foto: Lotte la Cour

Foto: Lotte la Cour

Finansierer ikke nye mikrolånsprosjekter

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det brått slutt.