Salmer til alle tider 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Salmer til alle tider
 
 
4000 språk uten Bibel

Salmer på Bibeldagen

Tidligere tok det 20 år å oversette hele Bibelen. I dag er tida halvert takket være dataalderen. Å koble denne dagen til salmene er helt naturlig, for hva hadde salmene vært uten Bibelen? spør programlederen for "Salmer til alle tider", Helge Gudmundsen.

Publisert 07.02.2004 13:19. Oppdatert 11.12.2004 13:07.
Bearbeidet av Helge Helgheim

Bibeldagen har i år fokus på bibeloversettelse. I dag finnes det 4000 språk uten Bibel. Målet er at alle mennesker må få lese sin bibel på hjertespråket. Å oversette en bibel er et langvarig prosjekt.

Tidligere tok det 20 år å oversette hele Bibelen. I dag er tida halvert takket være dataalderen. Å koble denne dagen til salmene er helt naturlig, for hva hadde salmene vært uten Bibelen?

De er jo fulle av bibelske begreper og sannheter. Samtidig har jo denne gamle boka sin egen salmebok. Derfor blir ”Salmer til alle tider” på Bibel-dagen salmer og sanger som berører gudsordet på en eller annen måte.

”Guds ord det er vårt arvegods”

NOS 549.

Melodi: Martin Luther (bildet), 1529 - tekst: Grundtvig, 1817, 1837.

Dette verset har sin egen historie. I 1817 gav Grundtvig ut et lite hefte med tittelen ”Psalmer ved jubelfesten 1817”. De siste sidene i dette heftet inneholdt en fri oversettelse av Luthers salme ”Vår Gud han er så fast en borg.” Så hadde Grundtvig føyd til et femte vers, som i 1945 ble skilt ut som egen salme, vårt enkle salmevers ”Guds Ord, det er vårt arvegods".

Det er ikke lett å finne innspilling av dette ”arvegodset”, men vi fant en gammel LP-innspilling.

”Guds ord det er vårt arvegods”. Ungdomskoret Jubilo. Lynor LYLP 544.


”Ved Jesu føter”

Melodi: Folketone - tekst: Matias Orheim.

Matias Orheim skrev denne sangen i 1908, altså til en norsk folketone. I mange sammenhenger brukes den som en sang til åpning.

Bakgrunnen for teksten ligger i fortellingen om Maria som satte seg ved Jesu føter for å lytte til hans ord, og derfor en naturlig salme å ha med på Bibeldagen.

Her hører vi den med vakker korsang til et strålende arrangement av Bjarne Stølen. Innspillingen er gjort i fobindelse med at Fjellhaug skoler i Oslo feiret sitt 75-årsjubileum i 1994.

”Ved Herrens føtter”. Beams. Egen utgitt CD.

”Ordet er deg nær”

Melodi: Jon Kleveland - tekst: Tore Thomassen.

Det er en sang i gospelstil der ideen og teksten er hentet fra Bibelen selv, nærmere bestemt fra Romerbrevet. I kapittel 10 skriver Paulus: ”Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte.”

En sang som omhandler ordet og er hentet fra Bibelen må da vel passe på Bibeldagen. Sangene er skrevet av ”radarparet” Thomassen (bildet) og Kleveland. I alle fall har de en rekke samarbeidsprosjekt med tekst og musikk.

”Evighets sekund”. Kor de Ville. MMD 973.

”Tenk hvilken nåde det er av Gud”

Tekst og melodi: Eric Bergquist. Arr.: Arne Dagsvik.

Denne sangen kommer vi ikke utenom på Såmannssøndagen. Den er skrevet av den svenske fotografen, sangforfatteren og komponisten Eric Bergquist. Han døde i 1906, 51 år gammel.

Bergquist hadde en vanskelig oppvekst fordi han mistet både mor og far da han var 9 år gammel. Men på tross av en vanskelig barndom regnes han for å være en geledens og solskinnets sanger. Vi har hentet fram en innspilling med Skruk fra 1992.

”Landskap av stemmer”. Skruk (bildet). Kirkelig kulturverksted. FXCD 114.

”Ingen bok er meg så kjær”

Tekst og melodi: Ukjent.

Mange regner denne enkle sangen for skillingsvise å være. Så er den da også hentet fra innspillingsserien ”Frem fra Glemselen - Kjente viser fra en svunnen tid”. Det er enkelt og folkelig.

”Frem fra glemselen”. Kapittel 5. Helge Borglund og ? (se Salmenøtten!) NCD 0004.

”Min hyrde Herren Jesus er”

Melodi: David Grant - tekst: 23. Davids salme.

På Bibeldagen sømmer det seg med en av Bibelens egne salmer, og hva er mer naturlig enn å bruke salme 23 av David.

Denne salmen har betydd mye for mange. Vi kan jo nevne at Eric Blomquist som skrev ”Tenk hvilken nåde det er av Gud” ble kristen etter å ha hørt noen preke over nettopp denne salmen.

Innspillingen er med Adventsangerne fra 1993. ”En ny jublende sang”. Adventsangerne (bildet overfor). ADV.S 1293 CD.

”Dype, stille, sterke, milde”

NOS 552.

Melodi: Ludvig M. Lindemann, 1871 - tekst: Th. W. Oldenburg.

Denne salmen er skrevet av den danske presten Theodor Vilhelm Oldenburg som døde I 1842, bare 47 år gammel. Som teolog var han sterkt preget av grundtvigske tanker, men samarbeidet godt med pietistene.

Det var til et møte i Det danske Missionsselskap i 1840 at han skrev denne salmen. Vi har valgt en innspilling fra 1992 med den svenske barytonsangeren Krister St. Hill.

”Dype, stille”. Krister St.Hill. Kirkelig kulturverksted. FXCD 115.

Forrige salmenøtt

Sist søndag spurte vi om hvilken organisasjon mannskoret ”Mannssambandet” tilhører.

Der var riktig svar Frelsesarmeen.

Vi har trukket ut disse tre med rett svar:

Sigrun Yksnøy fra Rovde, Bjørn Martinsen fra Lillestrøm og Cecelia Espeland fra Oslo.

Salmekrus kommer i posten.

Ny salmenøtt

Helge Borglund synger ”Ingen bok er meg å så kjær” i serien ”Frem fra glemselen”. Der har han med seg en kvinnelig sanger, hva heter hun:

a. Rita Engebretsen
b. Inger Lise Rypdal
c. Hanne Krog

Innen onsdag 11. februar sender du inn svaret til
Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Eller fordi du allerede er på internett, kan du like gjerne klikke her.

Da blir du med i trekkingen i ett av ukas tre salmekrus.

Siste saker:

10 SISTE SALMER TIL ALLE TIDER

P1 banner 120

10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no