18.12.2014
Kongerekka del 12:

Olav 3 (Haraldsson) Kyrre og Magnus 2 Haraldsson

Harald Hardråde, Olav den helliges bror, falt ved Stamford bro i et forsøk på å ta England i 1066. Sønnen Olav unslapp og flyktet til Orkenøyene. Året etter, i 1067 dro han til Norge og ble utropt til konge. Der hadde hans bror Magnus allerede tatt kongsnavn. De regjerte sammen, men Magnus døde bare etter tre år, og ble dermed en parantes i kongerekka. Broren Olav derimot, regjerte i mange år og ble en svært spesiell konge i vår gamle historie.

Olav og Magnus regjerte sammen, men Magnus døde bare etter tre år, og ble dermed en parantes i kongerekka. Broren Olav derimot, regjerte i mange år og ble en svært spesiell konge i vår gamle historie.

Olav 3 (Haraldsson) Kyrre, ca. 1050–1093.
Konge 1067–1093. 
Sønn av Harald Hardråde og Tora Torbergsdatter.Olav 3 (Haraldsson) Kyrre, ca. 1050–1093. Konge 1067–1093. Sønn av Harald Hardråde og Tora Torbergsdatter.

Klikk på linken i medieboksen for å høre om Olav 3 (Haraldsson) Kyrre og Magnus II Haraldsson.

Innslaget ble laget av Tron Soot-Ryen, og sendt i Norgesglasset 29.06.05.

Tilrettelagt for web av Per Kristian Johansen.

Norgesglasset NRK P1

Lyd og video