22.12.2014
Julaften på 13. dagen!

Ortodoks jul

Også i Den ortodokse kirke blir det feiret jul, men julaften er 13 dager senere enn hos oss i Vesten. Både ikoner og røkelse har en framtredende posisjon - her de tre hellige konger.

Julaften i den ortodokse kirke er også på den 24. desember. Men likevel er det 13 dager etter at vi har feiret vår jul. Det kommer at at den ortodokse "verden" følger den julianske kalender som ligger 13 dager etter vårt tidsskjema og havner altså på den 6. januar - sett fra vårt ståsted!

Dette er et ikon som forestiller fødselen - altså jomfru Maria og Jesusbarnet.

Sturla Olsen - starost - eller administrator og den øverste leder for Den ortodokse kirke i Norge forteller at det er greit at deres jul kommer etter den vestlige.

Men det hindrer ikke at vi feirer julen på samme måte som de kristne i "vest-kirkene", sier han. Vi har både juletre, nisser og gaver hos oss også.

Det er veldig greit, for nå kan vi kjøpe gavene på salg! Men vi forsøker å fokusere på julens eget budskap. Selv om vi er en konservativ kirke, ser vi ingen motsetning til at vi kan gi gaver til hverandre.

Vi forbereder oss med faste og bønn 40 dager før julaften. Da er det forbudt med animalsk føde, det vil si kjøtt. Men vi kan spise fisk på bestemte dager.

Fra Neiden kapell - kapellet som samtidig er både norsk, russisk og finsk. Det er ortodoks.

Både Russland og Hellas er med i den ortodokse kirke, - den er verdens nest største kirkesamfunn med rundt 220 millioner mennesker. I Norge er det rundt 6.000 ortodokse kristne.

Vår religionsutøvelse er mer konservativ enn i de andre moderne kirkesamfunnene. Alle står under messen, og vi bruker røkelse. Ingen ting er forandret siden 327, og likestilling er et ikke-tema hos oss. De som ønsker likestilling, søker andre kirkesamfunn, sier

Lyd og video