16.04.2014

Bilder fra Leonardo-utstillingen

  • Leonardo: La Belle Ferroniere (1493-94), Musee du Louvre Paris.
  • Leonardo: Portrett av Cecilia Gallerani (1489-90).
  • Portrett of en musiker (43 x 31 cm) malte Leonardo rundt 1490-95.
  • Madonnaen i grotten (189,5 x 120 cm her utsnitt) malte Leonardo mellom 1491/2-9 og 1506-8). National Gallery.
  • Madonnaen i grotten (199 x 122 cm) malte Leonardo mellom 1483-85. Musée Louvre.
  • Leonardo: Anatomisk studie av hjernen og skallen (1490-93).
  • Leonardo: Kvinnehode nesten profil (recto and verso), fra ca 1490.