19.12.2014

Hilde Anette Løvenskiold Kvam: Lytte til Gud

Ved å lytte etter Guds stemme kan vi få hjelp til våre valg. Enten det er store avgjørelser som å velge yrke eller flytting. Eller mindre valg, som om du skal ringe en person eller ikke. Vi må våge å stole på hans ord, sier Hilde Anette Løvenskiold Kvam.

Teksten er hentet fra 1. Joh. 4, 1-6.

Svindel og korrupsjon!

Overskriftene lyser mot oss.

Vi leser stadig repotasjer som forteller hvordan enkelte mennesker har svindlet til seg makt og penger. De har ført andre mennesker bak lyset.

Mange føler seg lurt av sine medmennesker, de er blitt villedet. Hvor kan vi finne gode veiledere? Sanne veiledere?

l dag får vi en direkte oppfordring. Prøv åndene. Det er kanskje ikke det mest naturlige for deg å tenke på en vanlig mandagsmorgen.

Oppfordringen kommer fra disippelen Johannes. Jeg tror ikke han sier det for å skremme oss. Å prøve åndene handler ikke om magi.

Jeg tror rett og slett han har erfart noe i livet som gjør at han vet hva han snakker om. Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod er av Gud.

Johannes er ikke alene om å vite at mange falske profeter finnes verden.

Mange profeter av forskjellige slag villeder også mennesker i dag. Vi har alle lest om slike tragedier. Ja, kanskje noen av oss har erfart det i våre egne liv.

Johannes oppfordrer oss til å få sann veiledning Veiledning som gir oss støtte og hjelp til å gjøre de rette valg i livet.

Denne veiledningen får vi ved å søke kilden. Vi må søke Jesus, slik han kom til oss i kjøtt og blod.

Det er altså ikke noe høytflyvende, noe "der oppe", som skal lede oss. Det er en personlig Gud som har vist sitt sanne jeg gjennom Jesus.

Da blir vår tro temlig jordnær og nøktern. Samtidig som den blir grenseløs og sprenger tid og rom. Vi i Norge har så lett for å snakke bort dette med åndene. Det blir for flyktig og vanskelig å forholde seg til.

Men hvem har ikke av og til kjent på en ekkel følelse. Det er noe som ikke stemmer. Det er en dårlig atmosfære eller dårlig ånd i forsamlingen, kan vi si. Og det samme gjelder motsatt: Vi merker at det er en god ånd, god stemning i rommet.

Ved å lytte etter Guds stemme kan vi få hjelp til våre valg. Enten det er store avgjørelser som å velge yrke eller flytting. Eller mindre valg, som om du skal ringe en person eller ikke. Vi kan lytte og kjenne etter om disse fornemmelser er fra Gud eller ikke. Vi må våge å stole på hans ord.

Jeg snakker ikke om at dette er en lett vei, og bestandig en klar vei. Men ved å prøve åndene vil vi lettere merke Guds veiledning. Denne veiledningen er ikke bare til beste for hver enkelt av oss, men også hele Guds fellesskap.

Lyd og video