17.12.2014

Morgenandakten mandag 19.mars

Musikk er en fantastisk gave. Musikk leker med følelsene våre, og framkaller bilder og minner. Det kan gi oss trøst, gjøre oss glade, få oss til å danse, få oss til å gråte, og det kan få fram aggresjonen vår. Det tar tak i noe i vårt indre.

Musikk har vært, og er fortsatt, en stor del av mitt liv. Det starta med at jeg selv likte å synge. Det førte meg tidlig til misjonskirka, som nettopp var det stedet hvor det ble holdt gitarundervisning. Der lærte jeg å akkompagnere meg selv. Senere ble det Ten Sing. Dette var begge steder hvor salmesang og annet åndelig repertoar stod sterkt. Jeg hadde et forhold til det å tro, og kjente at det gjorde mye godt med meg og også for andre, når jeg formidlet et kristent budskap.

Jeg opplevde da, som nå, at andre mennesker blir berørt av musikk og tekster. Når ordene i en sang treffer oss, kan det føles veldig sterkt sammen med en melodi som understreker det tekstlige innholdet. Akkurat salmer forteller ikke bare en historie, men handler også ofte om vårt personlige forhold til Gud. Tidligere sang jeg mye i begravelser, og det er et sted hvor musikk og salmer nettopp har en egen plass. Det er som om hjertene til oss mennesker åpner seg i slike stunder. Det åndelige får lov til å tre fram i avskjedens vemod. Musikken
forløser noe dit ord og samtale ikke når.

Å velge salmer til begravelser blir for mange svært viktig. Hvilken tekst kan fortelle litt om hvordan de etterlatte har det nå? Eller, hvilken musikk kan beskrive det mennesket som har gått bort? Og når musikken fyller rommet, kanskje instrumentalt eller med en sanger, er det min erfaring at tårene lettere får komme. De fleste hører kanskje salmer bare i kirkerommet. Det kan oppleves kraft i en salme når ei full kirke istemme med felles sang til orgelbrus. En salme kan også være enkel, men allikevel rommer den mye visdom. Kanskje kan det iblant være vanskelig å få tak i dybdene i noen av tekstene. Det fins også løfter i salmene som kan gi trøst og håp.


Anne Vada

Musikk Eg veit i himmerik ei borg Anne Vada