21.12.2014
Uke 32 - 6. august 2008

Bedre enn livet

Geir Harald Johannessen (Foto: Bjørnulf Foto)

Guds gode hender er det noe spesielt med. De har naglemerker etter at Jesus har vært død. De har merker etter at døden er overvunnet av Jesus, sier Geir Harald Johannessen.

Teksten er fra Sal. 63, 1–8.

Jeg hadde akkurat mista en nær venn og medarbeider. Han var kirketjener i en av kirke-ne der jeg jobba, og bare unge gutten.

Fortvila lette jeg i Bibelen etter lys. Jeg ropte til Gud som salmisten gjør i Sal 44: ”Hvor-for sover du, Gud?" Du som lar slikt skje i verden?

Da var det plutselig en liten setning som liksom tok fyr på Bibelens blader. Plutselig så jeg en del av et vers som om det sto der i ildskrift.

Noen ganger er det sånn. Det har nok mange erfart. At når vi fortvila leter etter hjelp i Den hellige Skrift, da skjer det som Jesus snakker om, at den som leter, den finner. Plut-selig lyser mot deg noe du bare skjønner er fra Den Hellige inn i det du sliter med.

Det som lyste mot meg den gangen, det sto i det avsnittet som er denne dagens bibel-tekst. Jeg siterer:

Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land. Så skuer jeg deg i helligdommen og ser din makt og herlighet. For din miskunn er bedre enn livet.

For din miskunn, Gud, er bedre enn livet.

Der og da så jeg en hilsen fra Gud ned i mørket mitt, ned i sorgen, ned i gåtene, inn i det meningsløse vi sliter med. Gud hilste meg og sa:

Det finnes faktisk noe som er bedre enn selve livet. Det finnes noe som er enda mer ver-difullt å eie enn det å eie livet. Det finnes noe som skal vare enda lenger enn livet gjør. Det finnes noe som bringer oss enda mer glede enn selve livet bringer.

Og dette enda bedre, det er å være i Guds miskunn.

Det er å være ivaretatt av Guds grenseløse nåde mot oss vanlige, dødelige, syndige mennesker. Det er å hvile i hans langsiktige planer, i storm og stille, i solskinn og mørke, i liv og død. Det som er bedre enn livet, det er å være i Guds gode hender.

For den treenige Guds gode hender er det noe spesielt med.

De har naglemerker etter at Jesus har vært død. Men det er han ikke lenger. De hendene har merker etter at selve døden er overvunnet av Jesus.

Det var ikke noen lettkjøpt seier. Jesus var i angst for sin egen død. Han gråt ved en venns grav, han også. Han vet hvor fryktelig døden er.

Men likevel bar han alle våre synder, våre smerter og vår ulykke og lidelse, like inn i det ytterste mørke, med en kjærlighet som ikke lot seg stoppe.

Derfor er det sånn, at den som er overlatt i Jesu hender, er holdt oppe av hender som er sterkere enn alt som kan ødelegge oss, sterkere enn selve døden. For din miskunn, Gud, er bedre enn livet.

Skriv e-post til Geir Harald Johannessen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Carola med "O Jesus, öppna du mitt öga".

Andakt 06.08.08 ved Geir Harald Johannessen