21.08.2014
Veke 24 - 10. juni 2008

Kven er du som dømmer nesten din

Vigdis Berland Øystese. (Foto: NLA (for NRK-andakten).)

Stundom skal det så lite til for å snu ein situasjon frå håplaus til trygg og optimistisk, stundom skal det så lite til for å forandra eit spegelbilete frå ordinært til eineståande, seier Vigdis Berland Øystese.

Teksten er henta frå Jak. 4, 11-12.

Stundom skal det så lite til for å få nokon til å bøya nakken, stundom så lite for å leggja lysande prosjekt døde og få glade steg til å snubla.

Stundom skal det så lite til for å spreia ringeakt og skam, for å skuggeleggja eit heilt liv.

Stundom skal det så lite til for fordreia og forringa eit bilete, stundom skal det så lite til for å tenna ein brann av mistanke og unødvendig sladder.

Stundom skal det så lite til før ei halv sanning vert ei heil løgn; før eit lite hint blir eit øydelagt rykte.

Stundom skal det så lite til for å gjera eit spirande venskap til eit vondt minne.

Stundom skal det så lite til for å sløkkja ei håpefull forventning i eit ope andlet.

Stundom er det berre eit ord som trengst!

Stundom skal det så lite til for å lokka smilet fram i eit lukka ansikt og gjera grått til gyllent på ein heilt allminneleg dag.

Stundom skal det så lite til for å snu ein situasjon frå håplaus til trygg og optimistisk, stundom skal det så lite til for å forandra eit spegelbilete frå ordinært til eineståande.

Stundom skal det så lite til for å venda samtalen frå negativt til positivt, og karakteristikkane frå nedsetjande til aksepterande.

Stundom skal det så lite til for å forandra ein reprimande til eit omsorgsfullt spørsmål.

Stundom skal det så lite til for å opna ei stengd dør og letta ei tung togn.

Stundom er det berre eit ord som trengst!

Skriv til Vigdis Berland Øystese her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi høyrer Kine Hellebust og Bjørn Andor Drage med "Som du dømer, fær du dom".

Andakt 10.06.08 ved Vigdis Berland Øystese

NRK beklager! Vi kan ikke finne siden du er ute etter (400).
Inger-Lise Haug - NRKs første programvert (1960)

Omforladels.

Gå tilbake til forrige side Gå til nrk.no

Sider som ikke oppdateres lenger har vi flyttet til arkiv.nrk.no

400