18.12.2014
Uke 12 - 19. mars 2008

Stille hellighet

Per Anders Nordengen (Foto: Helge Gudmundsen/NRK)

På samme måte som livet om våren sprenger seg fram i naturen, kyllingene sprenger seg ut av egget og Jesus seirer over døden, skal livskreftene prege våre liv og vår verden, sier Per Anders Nordengen.

Fra i morgen av står påskens helligdager for tur, og den stille uken går over i stille hellighet.

I dag tar mange fatt på den store utfarten, og påskeroen senker seg enda mer.

Helligdagene i påsken inneholder fortettet dramatikk. Det skifter fra avskjeden, forhøret og arrestasjonen skjærtorsdag via korsfestelse og død langfredag til liv og oppstandelse påskemorgen.

I disse fortettede dagene gjenkjenner vi også våre menneskeliv i sin mest dramatiske form. For det å leve handler også om spennet mellom sorg og glede, mellom fortvilelse og håp, og mellom død og liv. For ingen går gjennom livet uten å oppleve gode og vonde dager, - og uten kjenne på både latter og tårer, mismot og forhåpninger.

Noe av det som gjør påsken meningsfull, er at påskedramaet skaper gjenkjennelse i mitt eget liv. For påskens fortettede dager inneholder det samme som livet gjør; jeg kjenner igjen smerten og jubelen, sviket og ufullkommenheten, sorgen og gleden, dødsangsten og livsgleden.

Aller mest handler påske om liv. For påsken munner ut i oppstandelsen og viser at livskreftene seirer tilslutt. Da dødens lenker ble beseiret, ble det bevist at kjærligheten er sterkere enn hatet, at håpet kan overvinne mismotet og at livets krefter tilslutt er sterkere enn døden.

I dette påskeperspektivet får vi leve våre liv. For selv om livet noen ganger kan virke håpløst og mørkt, så er livskreftene heldigvis de sterkeste.

Jeg håper at denne påsken skal føre til at troen på livet skal få sprenge seg vei i våre hverdager og i verden. Både nærmiljøet og det store verdens-fellesskapet trenger å få tilbake troen på at livet, håpet og kjærligheten er de sterkeste kreftene i tilværelsen.

På samme måte som det nye livet sprenger seg fram i naturen rundt oss nå når våren kommer, som påskekyllingene sprenger seg ut av egget, og som Jesus seiret over døden, - håper jeg de samme livskreftene får prege våre liv og vår verden.

For lenge leve livet, - det er det påsken handler om.

Og Jesus sier det på denne innholdsrike måten: ”Timen har kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget, Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør bærer det rik frukt” (Joh 12 23-24).

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Quartz i påskesalmen ”Livet vant”.

Hør andakten 19. mars 2008