Video NRK1s Sportslørdag - Oslo-politikerne mener staten må ta regningen om det skal arrangeres OL i hovedstaden i 2022. - Foto: Nyhetsspiller /

Oslo-politikerne mener staten må ta regningen om det skal arrangeres OL i hovedstaden i 2022.

Foto: Nyhetsspiller

Oslo-politikerne vil ikke ta OL-regningen

Det er bred politisk enighet i Oslo om at staten må ta regningen for et eventuelt Oslo-OL i 2022.

Idrettsforbundets plan innebærer at Oslo kommune må betale store deler av anleggskostnadene ved et eventuelt OL i 2022. Dette faller ikke i god jord hos Oslo-politikerne.

Carl I. Hagen - Gruppeleder for Frp i Oslo bystyre, Carl I. Hagen. - Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Gruppeleder for Frp i Oslo bystyre, Carl I. Hagen.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

– Jeg har hele tiden vært en tilhenger av å få OL til Oslo igjen, etter de flotte lekene vi hadde i 1952, som jeg var og så på. Men jeg har forutsatt hele tiden at staten må ta mesteparten anleggsregningen slik det ble gjort på Lillehammer og det var forutsatt i Tromsø. Det er uaktuelt for Oslo å ta hele regningen, sier gruppeleder Carl I. Hagen i Oslo Frp til NRK.

Hagen mener kommunen må prioritere andre oppgaver med de midlene de har tilgjengelig.

– Vi må ta utgangspunkt i det vi har råd til, og vi har nå store utfordringer i eldreomsorgen, samhandlingsreformen og skole og barnehager fordi vi har en enorm befolkningstilvekst og da er vi nødt til å ta det viktigste først.

– Nasjonal finansiering

Rina Mariann Hansen - Finanspolitisk talskvinne for Oslo Arbeiderparti, Rina Mariann Hansen. - Foto: Arbeiderpartiet /

Finanspolitisk talskvinne for Oslo Arbeiderparti, Rina Mariann Hansen.

Foto: Arbeiderpartiet

Også Arbeiderpartiet stiller seg kritisk til at kommunen skal ta hele regningen.

– Jeg mener det er naturlig at staten tar en del av regningen. OL er et nasjonalt arrangement og ikke en lokal konkurranse i Oslo, og da er det åpenbart at bykassen i Oslo kan bære kostnadene ved dette alene, sier arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rina Mariann Hansen.

Fungerende byrådsleder Torger Ødegård i Høyre vil svært gjerne arrangere OL i Oslo, men ikke til en hver pris.

– Det forutsetter naturligvis at idretten og staten ønsker at Oslo og Norge skal ha et så stort arrangement. Jeg mener bestemt at et nasjonalt arrangement krever en nasjonal finansiering.

– En dårlig vits

Et av argumentene til Idrettsforbundet er Oslos behov for anleggene som følger med et OL. Det er ikke partiet Rødt i Oslo enig i.

Bjørnar Moxnes - Gruppeleder for Rødt i Oslo, Bjørnar Moxnes.

Gruppeleder for Rødt i Oslo, Bjørnar Moxnes.

– Trenger breddeidretten i Oslo et skiskytteranlegg av OL-standard? Det høres ut som en dårlig vits, sier partiets gruppeleder i Oslo bystyre, Bjørnar Moxnes, til NRK.

Moxnes tror en slik finansiering vil stjele penger fra andre tiltak for breddeidretten i Oslo.

– Dette har ikke kommunen mulighet til å betale. Dessuten vil en slik type pengebruk medføre at vi må kutte hardt i andre sektorer og at vi heller ikke vil få anlegg som kommer breddeidretten til gode. Dette er fullstendig urealistisk, og jeg synes det er overraskende at de kommer med et såpass oppsiktsvekkende forslag, sier Moxnes.

Idrettsforbundet vil ikke kommentere forslaget før det er ferdig behandlet i idrettsstyrets møre 24. januar.

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.