Trine Skei Grande - Foto: Sara Johannessen / Scanpix
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Venstre vil ha meldeplikt

Leger og ansatte i asylmottak bør underlegges meldeplikt dersom de oppdager kjønnslemlestelse, mener nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

I dag har leger og andre plikt til å melde fra dersom de frykter at kjønnslemlestelse vil skje i framtida. Nå vil Venstre utvide plikten.

- Vi mener det er viktig at leger og andre som i dag har plikt til å avverge kjønnslemlestelse også melder fra når overgrep har skjedd, sier nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

Krever underskrift

Et annet kontroversielt forslag går ut på at alle asylsøkere som kommer fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må skrive under på at de er kjent med at dette er straffbart i Norge. I dag er det kun asylsøkere i målgruppen som må underskrive på at de har fått og forstått informasjonen.

I tillegg til meldeplikt for leger, ønsker partiet at de som jobber på asylmottak blir pålagt å informere om at kjønnslemlestelse er forbudt i Norge og hvorfor det er forbudt.

Internasjonalt samarbeid

Venstre mener også at det er nødvendig med lovendring og internasjonalt samarbeid som gjør det mulig å straffeforfølge brudd på loven selv om kjønnslemlestelsen blir begått av utlendinger i land der handlingen ikke er straffbar.

 

 

Siste videoer

Strekningen på rv. 4 mellom Sinsenkrysset og Bjerke en verneverdig firefelts vei. Det skaper problemer for ny trikketrasé til Tonsenhagen.
Christopher Nielsen stiller for første gang ut på Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden.
Folketeateret setter opp de tre musketerer.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Fredag 24. oktober er det klart for premiere på dokumentarfilmen Bjørnøya, et eventyr om tre brødre som følger drømmen om å reise til verdens ytterkant, for å surfe, leke og finne hverandre. Wegge-brødrene er også blant landets fremste utøvere innen ekstremsport og tirsdag 21. oktober viste gutta frem sine kunster og går på line over Youngstorget
Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".