Ferdig ombygget Schweigaardsgate - Ferdig ombygget Schweigaardsgate med gateterminal etter at trikken er flyttet til Dronning Eufemias gate. Bygges når trikken er flyttet tidligst 2015. - Foto: Statens Vegvesen /

Ferdig ombygget Schweigaardsgate med gateterminal etter at trikken er flyttet til Dronning Eufemias gate. Bygges når trikken er flyttet tidligst 2015.

Foto: Statens Vegvesen

Trikken flyttes til Bjørvika

Planer om en grønnere bussterminal betyr endringer for traseen gjennom Schweigaards gate. Den omfattende ombyggingen foreslår flytting av trikken til Bjørvika.

I løpet av fire-fem år skal området rundt bussterminalen bygges om, til en verdi av 70 millioner kroner.

Trikken til Dronning Eufemias gate

Passasjerene som nå tar trikken til og fra Schweigaards gate mister da tilbudet de har i dag. I steden er det planer om å flytte traseen til hovedgaten i Bjørvika, Dronning Eufemias gate.

Trikken skal også etter planen betjene Kværnerbyen.

Fotgjengere over kjørefelt

Det er fotgjengerne som er de store vinnerne etter ombyggingen ved bussterminalen. Her skal dagens fire kjørefelt gjøres om til to, og fortauet gjøres bredere.

I planene inngår også byggingen av en stålbro 34 meter over Oslo S- sporene. Det forventes stort trafikkaos i byggeperioden.

Trikkeflytt først i 2014

Dronning Eufemias gate forventes å få hovedrollen i kollektivtrafikken til Bjørvika. Statens vegvesen og Samferdselsetaten samarbeider om planene.

Trikkeflyttingen skal skje først i andre fase av ombyggingen, og forventes å skje i 2014.

Schweigaardsgate med gateterminal - Schweigaardsgate med gateterminal før trikken er flyttet. Bygges i 2009-10. - Foto: Statens Vegvesen /

Schweigaardsgate med gateterminal før trikken er flyttet. Bygges i 2009-10.

Foto: Statens Vegvesen

(Aften)

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.
Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.