I løpet av fire-fem år skal området rundt bussterminalen bygges om, til en verdi av 70 millioner kroner.

Trikken til Dronning Eufemias gate

Passasjerene som nå tar trikken til og fra Schweigaards gate mister da tilbudet de har i dag. I steden er det planer om å flytte traseen til hovedgaten i Bjørvika, Dronning Eufemias gate.

Trikken skal også etter planen betjene Kværnerbyen.

Fotgjengere over kjørefelt

Det er fotgjengerne som er de store vinnerne etter ombyggingen ved bussterminalen. Her skal dagens fire kjørefelt gjøres om til to, og fortauet gjøres bredere.

I planene inngår også byggingen av en stålbro 34 meter over Oslo S- sporene. Det forventes stort trafikkaos i byggeperioden.

Trikkeflytt først i 2014

Dronning Eufemias gate forventes å få hovedrollen i kollektivtrafikken til Bjørvika. Statens vegvesen og Samferdselsetaten samarbeider om planene.

Trikkeflyttingen skal skje først i andre fase av ombyggingen, og forventes å skje i 2014.

Schweigaardsgate med gateterminal - Schweigaardsgate med gateterminal før trikken er flyttet. Bygges i 2009-10. - Foto: Statens Vegvesen /

Schweigaardsgate med gateterminal før trikken er flyttet. Bygges i 2009-10.

Foto: Statens Vegvesen