Bydel Gamle Oslo, har nå bestilt et alternativ til de omstridte høyhusene. For første gang i Norge arrangeres det en charrette - bestilt og betalt av en offentlig instans, for å protestere mot planer i eget, overordnet myndighetsorgan, skriver   Aftenposten  .

Dramatiske endringer

Et helt nytt planforslag for Bjørvika er klart etter fire døgn. Forslaget er endret dramatisk. I ytterste konsekvens kan til og med hele jernbaneområdet bli senket flerfoldige meter ned i bakken.

Et tyvetall mennesker har arbeidet døgnet rundt for å komme i mål. Og både naboer, politikere, foreninger og ekstern ekspertise har deltatt i prosessen. Arkitekt Arne Sødal er faglig ansvarlig, mens juristen og idealisten Audun Engh har organisert den offentlige deltagelsen.

- Vårt forslag er kvalitetssikret like godt som langdryge utredninger. Og dette er en demokratisk prosess hvor berørte parter har fått komme på innsiden. De obligatoriske høringsrundene i Bjørvika-utbyggingen var i stor grad et narrespill, hvor resultatet var bestilt på forhånd. Det er veldig alvorlig når borgernes engasjement i utbyggingsprosesser misbrukes på denne måten, sier Audun Engh til Aftenposten.