Sylvi Listhaug - Foto: NRK /
Foto: NRK

- Tryggheten skal tilbake til Oslo

Sylvi Listhaug (Frp) vil ha nulltoleranse mot kriminalitet.

- At vi får tryggheten tilbake i Oslos gater med mer synlig politi blir min viktigste sak lokalt. Politiet må begynne å prioritere hverdagskriminalitet høyere slik at vanlige borgere kan føle seg trygge. Jeg vil ha nulltoleranse mot kriminalitet, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug står på fjerdeplass på Oslo-lista til Frp foran høstens stortingsvalg.

- Vi kjempe for de eldre

Eldres situasjon var viktig da Listhaug valgte Frp som sitt parti.

- Kampen for en verdig alderdom var det viktigste. Eldre må få juridiske rettigheter slik at det er like naturlig at en eldre pleietrengende person får sykehjemsplass som at en 6-åring får skoleplass, sier Listhaug, som i dag er byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo.

Og det er nettopp eldreomsorg som er Listhaugs nasjonale hjertesak. Hun vil også ha valgfrihet i familiepolitikken.

- Slik at foreldrene tar makten tilbake fra politikerne, sier Listhaug.

Vil ha private aktører på banen

For å bedre sykehustilbudet vil hun ha konkurranse inn i helsevesenet.

- Sykehuskøene har økt under den rødgrønne regjeringen. Det er på tide å øke den innsatsstyrte finansieringen slik at sykehusene belønnes for å behandle flest mulig pasienter og private helsetilbydere må slippe til å konkurrere med det offentlige, sier Listhaug.

- Hvor lang skal skoledagen være?

- Skoledagen bør utvides på grunnskolen for å gi elevene bedre tid på skolen for å kunne lære mer. Det må legges inn en lengre pause midt på dagen der det serveres skolemåltid til elevene. Det må også settes av mer tid til fysisk aktivitet, sier Listhaug.

Men hun vil ikke gå inn for gratis SFO.

- SFO skal finansieres av foreldrene, men ved utvidet skoledag vil behovet for SFO minske. I dag er SFO kun en oppbevaringsplass for barn, men ved utvidet skoledag vil elevene få bedre utbytte av den tiden de i dag bruker i SFO, sier hun.

- Må ha mer restriktiv invandringspolitikk

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det viktigste arbeidet som står foran oss er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk som er langt mer restriktiv enn den dagens regjering fører. I tillegg er det viktig å lykkes med integreringspolitikken. Det må stilles langt strengere krav til de som velger å flytte til Norge av ulike grunner, sier Listhaug.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Nei.

Hun vil helst samarbeide med Høyre og helst ikke med SV.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi har felles mål om å fornye Norge, ikke bare klatte på det bestående slik at den regjeringen som er nå like godt kunne fortsette.

Les mer om Sylvi Listhaug:

- Skandale med asylmottak på Tøyen

Få kommunale boliger

Oslo kan tape i sykehuskøen

Sosialutgiftene til himmels

Avviser Barneombudets forslag

Flere innvandrere i jobb

- Demente dopes ned

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.