Jernbaneverket har undertegnet en kontrakt med MIKA på 425 millioner kroner. Sprengningene av jernbanetunnelen mellom Solstad og Hønsveien i Asker starter i februar. Det nye dobbeltsporet skal etter planen åpnes høsten 2005.