MIKA bygger dobbeltspor i Asker

Entreprenørselskapet MIKA AS i Bærum skal foreta de første utbyggingsarbeidene i forbindelse med det nye dobbeltsporet på jernbanen mellom Sandvika og Asker.

Jernbaneverket har undertegnet en kontrakt med MIKA på 425 millioner kroner. Sprengningene av jernbanetunnelen mellom Solstad og Hønsveien i Asker starter i februar. Det nye dobbeltsporet skal etter planen åpnes høsten 2005.